مطالعات کاربرد سیستم های هوشمند ترافیکی برای سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی مشهد

-


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: سعید صمدی , مرتضی خادمی , حمیدرضا پوررضا

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 43085002
عنوان فارسی طرح مطالعات کاربرد سیستم های هوشمند ترافیکی برای سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی مشهد
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب 1385/09/29
تاریخ شروع 1386/03/19
تاریخ خاتمه 1386/12/19

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
سعید صمدیمجری
مرتضی خادمیناظر
حمیدرضا پوررضاهمکار