اندازه گیری و ارزیابی آمادگی الکترونیکی دستگاه های اجرایی استان خراسان رضوی

e-Readiness Assessment of Government Department in Khorasan Razavi Province


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: مهدی کارگر راضی , حسین میرزائی کاخکی , سعید صمدی , عباس پورزکی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 43089002
عنوان فارسی طرح اندازه گیری و ارزیابی آمادگی الکترونیکی دستگاه های اجرایی استان خراسان رضوی
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب 1389/09/20
تاریخ شروع 1389/10/01
تاریخ خاتمه 1390/07/01

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
مهدی کارگر راضیمجری
حسین میرزائی کاخکیناظر
سعید صمدیهمکار
عباس پورزکیهمکار