تهیه مواد کمک ذوب

-


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: محمد رضا عبدالهی مقدم , حسین نوعی , علی غیور کاظمی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 41077004
عنوان فارسی طرح تهیه مواد کمک ذوب
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب
تاریخ شروع 1377/10/01
تاریخ خاتمه 1378/01/31

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
محمد رضا عبدالهی مقدممجری
حسین نوعیناظر
علی غیور کاظمیمجری