مطالعات برنامه ریزی وتوسعه مرکزکنترل ترافیک مشهد

-


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: سعید صمدی , علی پیروی , غلامرضا ملک زاده

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 43081005
عنوان فارسی طرح مطالعات برنامه ریزی وتوسعه مرکزکنترل ترافیک مشهد
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب 1381/06/27
تاریخ شروع 1381/07/20
تاریخ خاتمه 1382/05/20

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
سعید صمدیمجری
علی پیرویناظر
غلامرضا ملک زادههمکار