روشهای تحقق سامانه نظارت و کنترل ناوگان اتوبوسرانی مشهد

-


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: عابدین واحدیان , سعید صمدی , امیر ملک زاده , غلامرضا ملک زاده

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 43080005
عنوان فارسی طرح روشهای تحقق سامانه نظارت و کنترل ناوگان اتوبوسرانی مشهد
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب 1380/08/29
تاریخ شروع 1380/12/16
تاریخ خاتمه 1381/10/16

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
عابدین واحدیانمجری
سعید صمدیمجری
امیر ملک زادهناظر
غلامرضا ملک زادههمکار