طراحی و ساخت دستگاه استریلیزاسیون حرارتی مستقیم شیر در مقیاس آزمایشگاهی

-


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: علی فائزیان , اکبر شاهسوند , امیر ملک زاده , سیدعلی مرتضوی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 42587002
عنوان فارسی طرح طراحی و ساخت دستگاه استریلیزاسیون حرارتی مستقیم شیر در مقیاس آزمایشگاهی
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب 1388/02/09
تاریخ شروع 1388/05/03
تاریخ خاتمه 1389/05/03

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
علی فائزیانمجری
اکبر شاهسوندمجری
امیر ملک زادهناظر
سیدعلی مرتضویناظر