ساخت پوست مصنوعی برای مصارف آموزشی

-


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: محمد رضا عبدالهی مقدم , امیر ملک زاده , غلامحسین ظهوری , مصطفی داستانی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 42586005
عنوان فارسی طرح ساخت پوست مصنوعی برای مصارف آموزشی
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب 1387/05/20
تاریخ شروع 1387/06/12
تاریخ خاتمه 1387/12/12

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
محمد رضا عبدالهی مقدممجری
امیر ملک زادهمجری
غلامحسین ظهوریناظر
مصطفی داستانیهمکار