تکنولوژی ساخت مخازن فشاربالا CNG ازجنس مواد مرکب

Composite high pressure vessels production technology for CNG


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: سید مهدی میرزابابائی , محمدرضا عبدالهی مقدم , بیژن عباسی قادی , امیر ملک زاده , فرامرز نیک خصلت , مهدی محسن پور تهرانی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 42579019
عنوان فارسی طرح تکنولوژی ساخت مخازن فشاربالا CNG ازجنس مواد مرکب
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب 1380/02/06
تاریخ شروع 1380/03/15
تاریخ خاتمه 1383/03/15

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
سید مهدی میرزابابائیمجری
محمدرضا عبدالهی مقدمهمکار
بیژن عباسی قادیهمکار
امیر ملک زادهناظر
فرامرز نیک خصلتهمکار
مهدی محسن پور تهرانیهمکار