طراحی و ساخت دستگاه تست کشش کابلهای کنترلی

Design and manufacture of tension testing device for control cables


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: سید مهدی میرزابابائی , سیدیوسف احمدی بروغنی , حسین بیگلی , امیر ملک زاده , حمید رضا وحدت

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 42578005
عنوان فارسی طرح طراحی و ساخت دستگاه تست کشش کابلهای کنترلی
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب 1378/08/06
تاریخ شروع 1378/08/06
تاریخ خاتمه 1379/12/04

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
سید مهدی میرزابابائیمجری
سیدیوسف احمدی بروغنیهمکار
حسین بیگلیهمکار
امیر ملک زادههمکار
حمید رضا وحدتناظر