طراحی و ساخت دستگاه مکانیزه ذبح شرعی گاو

Design and manufacture of mechanized slaughtering machine


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: سید مهدی میرزابابائی , رحیم بهنام نیک , امیر ملک زاده

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 42576003
عنوان فارسی طرح طراحی و ساخت دستگاه مکانیزه ذبح شرعی گاو
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب
تاریخ شروع 1377/05/01
تاریخ خاتمه 1378/01/23

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
سید مهدی میرزابابائیمجری
رحیم بهنام نیکناظر
امیر ملک زادههمکار