تولید نرم افزار تحلیل سامانه عملیات تولید یک محصول غذایی- پیاده سازی سامانه استریلیزاسیون شیر به عنوان نمونه

To Write a Software for Producing Process System of a Food-Applied it for a Milk Sterilization System


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: علی فائزیان , عبدالمجید مسکوکی , حسین زمانی خادمانلو

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 42590002
عنوان فارسی طرح تولید نرم افزار تحلیل سامانه عملیات تولید یک محصول غذایی- پیاده سازی سامانه استریلیزاسیون شیر به عنوان نمونه
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب 1390/12/20
تاریخ شروع 1391/11/01
تاریخ خاتمه 1392/11/01

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
علی فائزیانمجری
عبدالمجید مسکوکیهمکار
حسین زمانی خادمانلوناظر