طراحی و پیاده سازی شبکه شهری حسگرهای پایش پارامترهای خاص آب و هوا

-


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: حسین میرزائی کاخکی , عباس پورزکی , سعید صمدی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 43089003
عنوان فارسی طرح طراحی و پیاده سازی شبکه شهری حسگرهای پایش پارامترهای خاص آب و هوا
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب 1389/11/30
تاریخ شروع 1390/01/21
تاریخ خاتمه 1390/07/21

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
حسین میرزائی کاخکیمجری
عباس پورزکیناظر
سعید صمدیهمکار