مطالعات و بررسی انتخاب سامانه ی بهینه ی پرداخت الکترونیکی در حمل و نقل شهری

-


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: علی پیروی , سعید صمدی , سعید طوسی زاده , علی حلاجیان

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 43081019
عنوان فارسی طرح مطالعات و بررسی انتخاب سامانه ی بهینه ی پرداخت الکترونیکی در حمل و نقل شهری
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب 1381/12/27
تاریخ شروع 1381/12/28
تاریخ خاتمه 1382/04/30

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
علی پیرویمجری
سعید صمدیناظر
سعید طوسی زادههمکار
علی حلاجیانهمکار