تأثیر شرایط فرآوری و برخی افزوده های غذایی بر تشکیل، ثبات و افزایش کف سفیده تخم مرغ

Influence of process conditions and some additives on formation and stability of egg white foam


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: سمیرا یگانه زاد , آرام بستان

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 23092003
عنوان فارسی طرح تأثیر شرایط فرآوری و برخی افزوده های غذایی بر تشکیل، ثبات و افزایش کف سفیده تخم مرغ
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب 1392/08/04
تاریخ شروع 1392/12/01
تاریخ خاتمه 1394/09/30

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
سمیرا یگانه زادمجری
آرام بستانناظر