بررسی اثر تلفیقی سموم حشره کش، کنه کش و قارچ کش بر میزان باقیمانده آنها در دوره کارنسی خیار و گوجه فرنگی گلخانه ای با استفاده از تکنیک کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی

Effec of combined use of pesticides residues of Insecticide , acaricide and fungicides allowed on the course of their currency in the greenhouse cucumbers and tomatoes Using the technique of gas chromatography- mass spectroscopy-


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
دانلود
دانلود
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: عادل بیگ بابایی , آزاده صنعی , مصطفی شهیدی نوقابی , احمد بالندری , قدیر رجب زاده اوغاز

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 21092006
عنوان فارسی طرح بررسی اثر تلفیقی سموم حشره کش، کنه کش و قارچ کش بر میزان باقیمانده آنها در دوره کارنسی خیار و گوجه فرنگی گلخانه ای با استفاده از تکنیک کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی
محل اجرای طرح
وضعیت طرح جاری
تاریخ تصویب 1392/12/24
تاریخ شروع 1393/02/01
تاریخ خاتمه 1394/02/01

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
عادل بیگ باباییمجری
آزاده صنعیمجری
مصطفی شهیدی نوقابیهمکار
احمد بالندریناظر
قدیر رجب زاده اوغازناظر