استخراج عصاره پوست انار با روش های نوین و ارزیابی تأثیر ضد میکروبی پوشش حاوی نانوذرات عصاره تولیدی بر ماندگاری گوشت مرغ

-


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: محبوبه سرابی جماب , آرام بستان , راضیه نیازمند

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 24092003
عنوان فارسی طرح استخراج عصاره پوست انار با روش های نوین و ارزیابی تأثیر ضد میکروبی پوشش حاوی نانوذرات عصاره تولیدی بر ماندگاری گوشت مرغ
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب 1393/05/18
تاریخ شروع 1393/06/25
تاریخ خاتمه 1395/06/25

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
محبوبه سرابی جمابمجری
آرام بستانهمکار
راضیه نیازمندناظر