فرمولاسیون پوشش و لعاب خوراکی حاوی اینولین جهت تولید فرآورده های خام و اماده مصرف دریایی و بررسی اثر آن بر ویژگیهای کیفی و ماندگاری محصول

-


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: مرضیه حسینی نژاد , مسعود رضائی , بهروز محمدزاده , سمیرا یگانه زاد

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 24093001
عنوان فارسی طرح فرمولاسیون پوشش و لعاب خوراکی حاوی اینولین جهت تولید فرآورده های خام و اماده مصرف دریایی و بررسی اثر آن بر ویژگیهای کیفی و ماندگاری محصول
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب 1393/06/15
تاریخ شروع 1393/07/01
تاریخ خاتمه 1395/01/01

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
مرضیه حسینی نژادمجری
مسعود رضائیمجری
بهروز محمدزادههمکار
سمیرا یگانه زادناظر