ارزیابی تولید کروسین در کشت سوسپانسیون سلولی زعفران در بیوراکتور آزمایشگاهی

Evaluation of crocin production by cell suspension culture of saffron (Crocus sativus) in fed-batch bioreactor


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: سید مهدی زیارت نیا , جواد فیضی , ابوالفضل پهلوانلو

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 24094002
عنوان فارسی طرح ارزیابی تولید کروسین در کشت سوسپانسیون سلولی زعفران در بیوراکتور آزمایشگاهی
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب 1394/07/01
تاریخ شروع 1394/07/01
تاریخ خاتمه 1396/06/31

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
سید مهدی زیارت نیامجری
جواد فیضیهمکار
ابوالفضل پهلوانلوناظر