تثبیت مواد مؤثره انغوزه روی پلیمر پلی اتیلن جهت ساخت فیلم با خاصیت ضد میکروبی

-


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: راضیه نیازمند , بی بی مرضیه رضوی زاده , مصطفی شهیدی نوقابی , محمد رضا عبدالهی مقدم

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 21095006
عنوان فارسی طرح تثبیت مواد مؤثره انغوزه روی پلیمر پلی اتیلن جهت ساخت فیلم با خاصیت ضد میکروبی
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب 1396/02/30
تاریخ شروع 1395/10/11
تاریخ خاتمه 1397/10/10

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
راضیه نیازمندمجری
بی بی مرضیه رضوی زادههمکار
مصطفی شهیدی نوقابیهمکار
محمد رضا عبدالهی مقدمناظر