طراحی و ساخت دستگاه خانگی پخت نان مسطح با آهنگ پخت قابل برنامه ریزی

Flat Bread Baking Machine Design with Programmable Baking Track


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: علی فائزیان , سید مهدی میرزابابائی , حسین زمانی خادمانلو , سعید صمدی , علی رافع , آرام بستان , محمد باقر آیانی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 25095006
عنوان فارسی طرح طراحی و ساخت دستگاه خانگی پخت نان مسطح با آهنگ پخت قابل برنامه ریزی
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب 1396/04/31
تاریخ شروع 1396/04/31
تاریخ خاتمه 1397/10/30

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
علی فائزیانمجری
سید مهدی میرزابابائیمجری
حسین زمانی خادمانلوهمکار
سعید صمدیهمکار
علی رافعهمکار
آرام بستانناظر
محمد باقر آیانیناظر