ریزپوشانی باکتریهای پروبیوتیک با صمغ عربی، اینولین و نشاسته مقاوم به روش الکتروپاشش و بررسی اثر آن بر زندهمانی باکتریها


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
نویسندگان
نویسندگان
مقالات مرتبط
مقالات مرتبط
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

اطلاعات کلی پایان نامه
hide/show

کد 115
عنوان فارسی پایان‌نامه ریزپوشانی باکتریهای پروبیوتیک با صمغ عربی، اینولین و نشاسته مقاوم به روش الکتروپاشش و بررسی اثر آن بر زندهمانی باکتریها
عنوان لاتین پایان‌نامه Microencapsulation of probiotic bacteria with gum arabic, inulin and resistant starch through electrospray technique and study on the survival of bacteria
وضعیت انجام جاری
تاریخ تصویب 1393/04/04
تاریخ شروع 1393/04/04
تاریخ پایان
سال
فصل
مقطع تحصیلی پایان نامه دکتری PhD
نوع پایان نامه کاربردی
رشته تخصصی
بودجه
کلمات کلیدی

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن

نویسندگان
hide/show

ردیف نام همکار سمت همکار سمت همکار پایان‌نامه
1محبوبه سرابی جماب استاد راهنما
2بهروز قرآنی استاد راهنما
3رسول کدخدایی استاد مشاور
4Hans Tromp استاد مشاور

مقالات مرتبط
hide/show

عنوان مقاله
Electrospinning: a novel route toward symbiotic production
Electrospray assisted fabrication of hydrogel microcapsules by single- and double-stage procedures for encapsulation of probiotics
Electrospray-assisted drying of live probiotics in acacia gum microparticles matrix
Double layer co-encapsulation of probiotics and prebiotics by electrohydrodynamic atomization
Microencapsulation of probiotics in multi-polysaccharide microcapsules by electro-hydrodynamic atomization and incorporation into ice-cream formulation