نانوحامل لیپیدی پوشش دار جهت انتقال ترکیبات زیست فعال


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
مخترعین
مخترعین
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

اطلاعات کلی اختراع
hide/show

عنوان اختراع نانوحامل لیپیدی پوشش دار جهت انتقال ترکیبات زیست فعال
عنوان اختصاری
شماره ثبت اختراع 94586
تاریخ ثبت اختراع 1396/10/16
اختراع حقیقی است یا حقوقی
مدت حمایت از اختراع
نام محل ارائه
تاریخ ارائه
اعتبار کلی
نوع اختراع
نام شرکت/سازمان متبوع

اطلاعات تفضیلی
hide/show

آیتم اطلاعات تفضیلی متن

مخترعین
hide/show

مخترعین درصد مشارکت
آرام بستان50.0
مریم محمدی زاده20.0