پودر نوشیدنی پروتئینی -کربوهیدراتی بر پایه شیره خرما


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
مخترعین
مخترعین
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

اطلاعات کلی اختراع
hide/show

عنوان اختراع پودر نوشیدنی پروتئینی -کربوهیدراتی بر پایه شیره خرما
عنوان اختصاری
شماره ثبت اختراع 94069
تاریخ ثبت اختراع 1396/08/10
اختراع حقیقی است یا حقوقی
مدت حمایت از اختراع
نام محل ارائه
تاریخ ارائه
اعتبار کلی
نوع اختراع
نام شرکت/سازمان متبوع

اطلاعات تفضیلی
hide/show

آیتم اطلاعات تفضیلی متن

مخترعین
hide/show

مخترعین درصد مشارکت
فاطمه زنده بودی
سمیرا یگانه زاد
علیرضا صادقیان