محمد  قربانی

 فعالیت های پژوهشی

 

محمد قربانی

در مؤسسه علوم و صنایع غذایی چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی (0)
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده (8)
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده (9)
پایان نامه ها
پایان نامه ها(3)
کتاب ها
کتاب ها(0)
اختراعات
اختراعات(1)
تدریس
تدریس(0)
تدریس در دوره/کارگاه
تدریس در دوره/کارگاه(0)
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : محمد قربانی دانشکده/محل خدمت :
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Mohammad Ghorbani آخرین مدرک تحصیلی :
رشته تخصصی : تلفن تماس-محل کار :
مرتبه علمی : پست الکترونیک :
آدرس محل کار :

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت تاریخ شروع تاریخ پایان

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه علمی معتبر نام نشریه سال انتشار/ارائه شمسی دوره (volume) شماره ضریب تاثیر
1بهینه‌سازی کاربرد سیال مادون بحرانی آب در فرآیند استخراج ترکیبات فنولی و آنتی‌اکسیدانی از پوست پسته و بررسی ویژگی‌های رادیکال گیرندگی عصاره‌های آنISCپژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران1401182
2Surface-decorated graphene oxide sheets with nanoparticles of chitosan-Arabic gum for the separation of bioactive compounds: A case study for adsorption of crocin from saffron extractJCRINTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES1400186 6.953
3مطالعات سینتیکی و ایزوترم استخراج کروسین زعفران با استفاده از نانوکامپوزیت 3بعدی اکسیدگرافن اصلاح شده با کیتوزانISCفرآوری و نگهداری مواد غذایی1400133
4Preparation and characterization of 3D graphene oxide nanostructures embedded with nanocomplexes of chitosan- gum Arabic biopolymersJCRINTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES1399162 4.784
5بررسی اثر تلقیح ترکیبات استخراجی توسط آب مادون بحرانی از پوست پسته جهت افزایش پایداری روغن سویاISCعلوم تغذیه و صنایع غذایی ایران1398141
6Investigation effects of extracted compounds from shell and cluster of pistachio nut on the inactivation of free radicalsscopusHeliyon139859
7Retention of saffron bioactive components by spray drying encapsulation using maltodextrin, gum Arabic and gelatin as wall materialsJCRFOOD HYDROCOLLOIDS139451 4.09
8Application of maltodextrin in microencapsulation of saffron petalsJCRCarbohydrate polymer1393

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره عنوان همایش علمی معتبر تاریخ برگزاری کشور شهر
1فرایند استخراج به کمک آنزیم ترکیبات زیست فعال گیاهیبیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1392
2اثر نوع و میزان امولسیفایر بر ویژگی‌های رئولوژیکی شکلات تیره کم کالریبیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1392
3اثر نوع و میزان امولسیفایر بر ویژگی‌های حسی شکلات تیره کم کالریبیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1392
4The influence of high-energy emulsification with ultra-turrax on surface tension and viscosity of saffron emulsions4th International Saffron Symposium1391/08/01هند
5Extraction and Optimization of Anthocyanins From Saffron Flower Petals by Conventional Solvent Extraction with Response Surface Methodology4th International Saffron Symposium1391/08/01 هند
6Optimization of microwave assisted of anthocyanins from plants of saffron flower4th International Saffron Symposium1391
7Effect of microencapsulation and storage time on the stability of anthocyanins in spry dried petals extract of saffron flower4th International Saffron Symposium1391
8optimization of Microwave-assisted Extraction of Anthocyanins from Petals of Saffron Flower4th International Saffron Symposium1391 هند
9Effect of Microencapsulation and Storage Time on the Stability of Anthocyanins in Spray Dried Petal's Extract of Saffron Flower4th International Saffron Symposium1391 هند

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان پایان‌نامه نام دانشجو مقطع تحصیلی پایان نامه دانشگاه تاریخ دفاع سمت
1ارزیابی جداسازی و مدلسازی سینتیک جذب کروسین زعفران توسط نانوساختارهای سه بعدی اکسید گرافن معمولی و اصلاح یافته عامل دار شدهحمید رجبی کوشهدکتری PhDدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان1399/07/30استاد مشاور
2بهینه سازی کاربرد آب مادون بحرانی و روش پیش فرآوری با میدان الکتریکی پالسی در استخراج ترکیبات فنلی از پوست سبز پستهمرتضی محمدیدکتری PhDدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان1397/06/27استاد راهنما
3اثر نوع و میزان امولسیفایر و زمان آسیاب کردن بر ویژگی بافتی و رئولوژیکی و حسی شکلات کم کالریمنصور ربیع اشکذریکارشناس ارشددانشگاه مازندران1392/10/24استاد مشاور

کتاب ها
hide/show

ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ انتشار

اختراعات
hide/show

ردیف عنوان اختراع شماره ثبت اختراع تاریخ ثبت اختراع
1سیستم استخراج کننده مادون بحرانی آب فشار بالا همراه با امواج التراسوند1021101399/06/01

تدریس
hide/show

ردیف عنوان درس تعداد واحد مقطع تدریس سال تحصیلی نیمسال تحصیلی

تدریس در دوره/کارگاه
hide/show

ردیف عنوان کارگاه/ دوره محل برگزاری کارگاه تاریخ شروع تاریخ پایان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه