حمید  بخش آبادی

 فعالیت های پژوهشی

 

حمید بخش آبادی

در مؤسسه علوم و صنایع غذایی چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی (0)
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده (4)
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده (0)
پایان نامه ها
پایان نامه ها(0)
کتاب ها
کتاب ها(0)
اختراعات
اختراعات(0)
تدریس
تدریس(0)
تدریس در دوره/کارگاه
تدریس در دوره/کارگاه(0)
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : حمید بخش آبادی پایه علمی :
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Hamid Bahkshabadi آخرین مدرک تحصیلی :
سال تولد : نوع استخدام :
جنسیت : دانشکده/محل خدمت :
رشته تخصصی : تلفن تماس-محل کار :
مرتبه علمی : پست الکترونیک : gf@yahoo.com
آدرس محل کار :

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرای طرح سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال انتشار/ارائه شمسی دوره (Volum) شماره ضریب تاثیر وضعیت
1تاثیر سرعت دورانی پرس مارپیچی بر میزان ترکیبات فنلی و خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن سیاه دانهعلمی پژوهشیمهندسی زیست سامانه139553 تایید نهایی
2بهینه سازی فرایند استخراج روغن از سیاه دانه با پیش تیمار میدان الکتریکی متناوب (PEF)ISCپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139663 تایید نهایی
3تاثیر پیش تیمارهای میدان الکترکی متناوب و مایکروویو بر برخی از خصوصیات روغن سیاه دانهISCفناوری های نوین غذایی1396416 تایید نهایی
4تأثیر پیش‌فرایند ریزموج بر پایداری اکسایشی و برخی خصوصیات کمی و کیفی روغن استخراج‌شده از دانه‌های کُلزاISCپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139771 تایید نهایی

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره عنوان همایش علمی معتبر نوع همایش شیوه ارائه تاریخ برگزاری کشور شهر وضعیت

پایان نامه ها
hide/show

کد پایان نامه عنوان پایان‌نامه نام دانشجو مقطع تحصیلی پایان نامه دانشگاه تاریخ دفاع سمت

کتاب ها
hide/show

ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ انتشار

اختراعات
hide/show

ردیف عنوان اختراع شماره ثبت اختراع تاریخ ثبت اختراع

تدریس
hide/show

ردیف عنوان درس تعداد واحد مقطع تدریس سال تحصیلی نیمسال تحصیلی

تدریس در دوره/کارگاه
hide/show

ردیف عنوان کارگاه/ دوره محل برگزاری کارگاه تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق موفقیت های پژوهشی
hide/show

عنوان موفقیت تاریخ موفقیت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضیحات موفقیت پژوهشی

سوابق تحقیقاتی
hide/show

عنوان نوع اثر پژوهشگر تعداد صفحه محل نشر نوع اثر وابستگی موسسه سمت محل ارائه

تخصص/مهارت
hide/show

عنوان تخصص/ مهارت میزان تخصص/ مهارت زمینه تخصص/ مهارت آخرین زمان استفاده از تخصص/مهارت تعداد سالهای تجربه توضیحات

آشنایی با زبان های خارجی
hide/show

عنوان زبان خارجی خواندن نوشتن درک مطلب مکالمه مدرک اخذ شده تاریخ اخذ مدرک مؤسسه صادرکننده مدرک توضیحات

دوره های آموزشی دیده شده
hide/show

عنوان دوره مدت دوره (ساعت) مدرک پایان دوره تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره کشور محل برگزاری مؤسسه برگزار کننده مدرک تحصیلی در زمان گذراندن دوره آموزشی توضیحات

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه