ایجاد کلکسیون زعفران و مقایسه خصوصیات فیتوشیمیایی و مولکولی گونه‌های آن

-


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: مجید ترازی , عبداله ملافیلابی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 44081004
عنوان فارسی طرح ایجاد کلکسیون زعفران و مقایسه خصوصیات فیتوشیمیایی و مولکولی گونه‌های آن
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب 1382/06/05
تاریخ شروع 1382/08/17
تاریخ خاتمه 1384/02/17

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
مجید ترازیمجری
عبداله ملافیلابیناظر