عبداله  ملافیلابی

 فعالیت های پژوهشی

 

عبداله ملافیلابی

در مؤسسه علوم و صنایع غذایی چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی (28)
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده (31)
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده (100)
پایان نامه ها
پایان نامه ها(12)
کتاب ها
کتاب ها(0)
اختراعات
اختراعات(0)
تدریس
تدریس(16)
تدریس در دوره/کارگاه
تدریس در دوره/کارگاه(2)
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : عبداله ملافیلابی دانشکده/محل خدمت : گروه زیست فناوری مواد غذایی
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Abdollah Mollafilabi آخرین مدرک تحصیلی : دکتری PhD
رشته تخصصی : زراعت - اکولوژی تلفن تماس-محل کار : 35425390
مرتبه علمی : دانشیار پست الکترونیک : A.Filabi@RIFST.AC.IR
آدرس محل کار : کیلومتر 12 بزرگراه مشهد - قوچان، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
اکولوژی گیاهان زراعیدکتری PhD1393دانشکده کشاورزی-دانشگاه فردوسی مشهد
زراعت -گرایش فرعی اکولوژی کشاورزیدانشوری1378دانشکده کشاورزی - دانشگاه تربیت مدرس
مهندسی کشاورزی-زراعتکارشناس ارشد1366دانشکده کشاورزی-دانشگاه تهران
مهندسی کشاورزی-علوم زراعیکارشناس1363دانشکده کشاورزی-دانشگاه تهران

طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی تغذیه برگی کود K-leaf بر برخی از خصوصیات کمی و کیفی زعفران زراعی (طرح فناوری)مجری1397/12/151399/12/14
2طراحی مدل ارزیابی کیفیت و رتبه بندی محصول زعفران بر اساس شاخص های طیبناظر1397/06/141398/12/13
3توسعه روش اصالت سنجی زعفران با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر و یادگیری عمیقمجری1396/09/011399/06/30
4بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی تحقیقات سه دهه زعفران درخراسان رضوی و جنوبیهمکار1396/08/161397/12/22
5بهینه سازی روشهای شناسایی تقلبات زعفرانمجری1394/12/191396/12/18
6بررسی اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر طولانی کردن خواب و ترکیبات مؤثره زعفران (Crocus sativus) در شرایط کنترل شدهمجری1392/08/011394/04/31
7اثر تغذیه بر بزرگ سازی پیاز زعفرانناظر1390/08/101391/05/01
8بررسی سیتوژنتیکی توده­های زرشک دانه­دار و بی­دانه استان­های خراسان و بررسی علل بی­دانگی زرشک زراعیمجری1388/08/041390/10/04
9بررسی اثر کاهش دما و بارندگی بر تولید مزارع زعفران خراسانناظر1388/06/151389/02/15
10مطالعه برخی خصوصیات اکوفیزیولوژیکی و بررسی جنبه­های به زراعی کشت کاسنی در شرایط مشهدناظر1387/06/241390/07/24
11اثر درازمدت مدت نوسانات درجه حرارت بر عملکرد زعفرانمجری1384/06/131385/04/05
12ایجاد کلکسیون زعفران و مقایسه خصوصیات فیتوشیمیایی و مولکولی گونه‌های آنناظر1382/08/171385/01/31
13ایجاد مرکز تولید اسپان هیبرید با عملکرد بالا در قارچ خوراکی تکمه‌ای سفیدمجری1381/07/011385/07/01
14بررسی امکان وجود آللوپاتی در زعفران و نقش آن در کاهش عملکردناظر1380/12/281384/02/28
15مقایسه‌ی روش‌های آبیاری در عملکرد زعفرانمجری1380/12/011385/01/31
16تکنولوژی تولید بذر و تکثیر انبوه گیاه داروئیمجری1376/12/151377/12/15
17تولید و تکثیر گیاه رز هفت رنگ به روش کشت بافت گیاهیناظر1376/08/201379/11/20
18سازگاری اولیه تشکیل هرباریم و باغ گیاه شناسی داروئیمجری1376/01/011380/01/30
19ساخت دستگاه تولید گلدان کاغذیهمکار1375/01/011380/02/15
20تکنولوژی تولید انبوه گیاه نوروزکناظر1374/12/011377/12/29
21تکنولوژی تولید اسانس و فراورده ­های دارویی از گیاهان معطرهناظر1374/01/011376/01/01
22شناسایی انواع و ایجاد باغ کلکسیون زرشکناظر1373/10/251378/11/24
23بررسی اثر تاریخ کشت و فواصل ردیف در عملکرد زیره سبز تحت شرایط دیم و آبیمجری1372/04/311374/09/01
24نیمه صنعتی مزارع زعفرانمجری1371/11/01
25بررسی برداشت میوه زرشک با استفاده از اتفونناظر1370/08/011371/01/30
26کوکتل میوهناظر1370/01/011371/01/01
27بررسی مقادیر بذر و روشهای کشت در عملکرد زیره سبزمجری1370/01/011372/01/01
28گرد آوری وبررسی خصوصیات بوتانیکی توده­های محلی زیره سبز ایرانناظر1369/09/211371/05/31

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه علمی معتبر نام نشریه سال انتشار/ارائه شمسی دوره (volume) شماره ضریب تاثیر
1Saffron Yield and quality as influenced different irrigation methodsJCRSCIENTIA AGRICOLA13997811.434
2ارزیابی توانایی بالقوه ترسیب کربن اندام های هوایی و زیر زمینی و پتانسیل گرمایش جهانی گندم (Triticum astivum L.)در استان خراسان رضویISCبوم شناسی کشاورزی1399122
3اثر سن مزرعه، اقلیم، وزن پیاز مادری و توده بر عملکرد گل و پیاز و خصوصیات کیفی زعفران (Crocus sativus L.)ISCپژوهش های زعفران139981
4تأثیر امواج صوتی شنیداری بر میزان بازدهی بنه زعفران (Crocus sativus L) در شرایط کنترل شدهISCزراعت و فناوری زعفران139984
5اثر غلظت تنظیم کننده های رشد بر عملکرد گل و کلاله زعفران در شرایط کشت بدون خاکISCپژوهش های زعفران139871
6اثر روش های مختلف خشک کردن کلاله بر محتوی رطوبت، زمان خشک کردن و خصوصیات کیفی زعفرانISCپژوهش های زعفران139872
7بررسی اثرات زیست محیطی نظام های تولید زعفران (Crocus sativus L). تحت تاثیر اندازه زمین با استفاده از ارزیابی چرخه حیاتISCزراعت و فناوری زعفران139872
8اثر کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی کنجد با استفاده از طرح مرکب مرکزیISCپژوهش های زراعی ایران1398173
9بررسی چرخه حیات (LCA) نظام تولید ذرت در شرایط آب و هوایی مشهدISCبوم شناسی کشاورزی1398113
10Effects of gibberellic acid and naphthalene acetic acid on saffron plant(Crocus sativus L.)under filed conditionsسایرJournal Applicd Horticulture1398212
11اثرمحلولپاشی با غلظت های متفاوت کود زیستیAa40 وHumus-s1 بر عملکرد گل و بنه زعفران (Crocus sativus L). در مزرعه چهار سالهISCبوم شناسی کشاورزی1398111
12اثر تراکم بوته و محلولپاشی برگی بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی خاکشیر شیرین (Descurainia sophia L.)ISCبوم شناسی کشاورزی1398111
13ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کشت مخلوط ردیفی کدو پوست کاغذی با برخی گیاهان زراعیISCبوم شناسی کشاورزی1397104
14اثر رژیم های مختلف آبیاری و تاریخ کاشت بر درصد اسانس، عملکرد اجزای عملکرد گیاه دارویی زیره سبز ( Cuminum cyminum L.)ISCبوم شناسی کشاورزی1397103
15Evaluation of Carbon Sequestration and Global Warming Potential of Wheat in Khorasan-Razavi provincescopusAgritech1397383
16بررسی اثر دامنه وسیع وزن بنه بر رشد و گلدهی زعفران(Crocus sativus L)ISCبوم شناسی کشاورزی1397103
17اثر رژیم های آبیاری بر عملکرد و خصوصیات کیفی اسانس اکوتیپ های زیره سبز در شرایط آب و هوایی افغانستانISCبوم شناسی کشاورزی1397104
18اثر کود دامی و محلول پاشی برگی بر خصوصیات زراعی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) در مزرعه شش سالهISCزراعت و فناوری زعفران139434
19اثر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک بر ویژگی های مورفولوژیکی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)ISCپژوهش های زعفران139432
20مطالعه ویژگی‌های جوانه زنی بذر تعدادی از توده‌های بومی زیره سبز خراسان تحت تاثیر تاریخ‌های کاشت پاییزهسایرپژوهش در اکوسیستم‌های زراعی139311
21اثر شخم حفاظتی و آبیاری تابستانه بر عملکرد گل و شاخص‌های کیفی زعفران (Crocus sativus L.)علمی پژوهشیزراعت و فناوری زعفران139324
22اثر سن مزرعه و منطقه بر عملکرد و فراوانی بنه در گروه های مختلف وزنی زعفران زراعی (Crocus sativus L.)علمی پژوهشینشریه پژوهشهای زراعی ایران1393 4
23بررسی عملکرد گل و بنه زعفران (Crocus sativus L.) در سال اول پس از کشت در واکنش به تراکم کاشت و میزان کود دامیعلمی پژوهشینشریه بوم شناسی کشاورزی1393 4
24اثرات تاریخ و مقادیر کاربرد کاه و کلش گندم بر خصوصیات بنه‌های دختری و گل انگیزی زعفران (.Crocus datives L) در سال دومعلمی پژوهشیزراعت و فناوری زعفران139211
25مقایسه و بررسی اثر تراکم و وزن بنه بر عملکرد و اجزای عملکرد زعفران در بسترهای خاکی و هیدروپونیک در تونل پلاستیکیعلمی پژوهشیزراعت و فناوری زعفران139212
26اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد گل و بنه‌های دختری زعفران (Crocus datives L.)علمی پژوهشیعلوم زراعی ایران1392153
27بررسی ویژگی‌های زراعی و رفتار بنه‌های زعفران (Crocus datives L.) در واکنش به سطوح پر تراکم و کاربرد کود دامی در سال دومعلمی پژوهشیپژوهش های زعفران139212
28Effect of plant Density and Weight of Corm on Yield Components of Saffron (Crocus sativus L.) under Soil, Hydroponic and Plastic Tunnel Cultivationعلمی پژوهشیActa Horticulturae 9971392
29Evaluation Of Some Drought Resistance In Cumin(cuminum Cyminum L.)LandracesJCRAdvances in Environmental Biology1390
30اثر نوسانات دراز مدت درجه حرارت و بارندگی بر عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)علمی پژوهشیپژوهشهای زراعی ایران 1387 1
31Effect of planting date and density on quantitative yeild & essential oil of thymus vulgarisThe 2th int.conf. on nuthral products for health and beauty( Thailand

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره عنوان همایش علمی معتبر تاریخ برگزاری کشور شهر
1PRODUCTION TECHNOLOGY FOR CUMIN ON THE BASIS OF RESEARCH FINDINGThird international Sympsium on Medicinal and Aromatic Plants2009/05/26تونس
2Weed species floristics of saffron fields over kardeh area of Mashad 3rd International of symposium on Saffron2009/05/20یونانیونان
3Comparison of Different methods of irrigation on saffron3rd International symposium on saffron2009/05/20یونان
4A compareative study of new method of saffron cultivation with traditional method for improving saffron productivity 3rd International symposium on saffron 2009/05/20یونانیونان
5Factors affecting enhancement of saffron (Crocus sativus L.) exports 3rd International symposium on saffron 2009/05/20یونانیونان
6Effect of planting condition on morphology and physiology of saffron3rd International symposium on saffron 2009/05/20یونانیونان
7The effect of Planting date,corm weight and gibberellins concentration on quantity and quality characteristics of saffron 3rd International Symposium on saffron2009/05/20یونانیونان
8Effects of different rates of N fertilizer on physiologycal indiees of growth and yield components of cumin (Crocus sativus L.)Third International symposium on Medicinal and Aromatic plants2009/03/26تونستونس
9Effect of Optimizing Nitrogen and Pottasium Application in johnson Nutrient Solution on Essential Oil Content in Peppermint in Hydroponic CultureThird International Symposium on Medicinal and Aromatic Plants2009/03/26تونستونس
10Influence of seed rate and nitrogen fertilizer on yield, yield components and essential oil of cumin (Cuminum cyminum L.)3rd International symposium on Medicinal and Aromatic Plants: SIPAM 2009 2009/03/26تونستونس - دجربا
11Production technology and processing of saffron (crocus sativus) in IranRALF symposium on medicinal plants: Research, cultivation, conservation, processing and marketing Kabul.2005/11/19
12اثر محلول‌پاشی با غلظت‌های متفاوت کودهای Aa40 و Humus-S بر عملکرد و اجزای عملکرد زعفران (crocus sativus L.)پنجمین همایش ملی زعفران1397/08/23ایرانتربت حیدریه
13بررسی اثر تحقیقات بر نوسانات عملکرد زعفرانپنجمین همایش ملی زعفران1397/08/23ایرانتربت حیدریه
14ارزیابی اقتصادی تولید محصولات کشاورزی بر اساس شاخص آب مجازی( مطالعه موردی: شهرستان تربت جام)سومین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1395/10/12ایرانهمدان
15Spatio temporal shifts in patterns of saffron cultivation of Iran and factors affecting on its yield reduction:An analytical reviewThe 5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SAFFRON BIOLOGY AND TECHNOLOGY1395/09/03مراکشAGADIR
16Significance of foliar fertilization on saffron(Crocus sativus L.) flowering and yieldThe 5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SAFFRON BIOLOGY AND TECHNOLOGY1395/09/03مراکشAGADIR
17Physiological basis of mid summer irrigation on improvement of saffron(Crocus sativus L.) flowering and economical yieldThe 5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SAFFRON BIOLOGY AND TECHNOLOGY1395/09/03مراکشAGADIR
18Evaluation of weed flora and biodiversity indices in Saffron fields (Case study: Khorasan province)The 5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SAFFRON BIOLOGY AND TECHNOLOGY1395/09/03مراکشAGADIR
19Correlation of phenolics,nitrogen content and dry matter of saffron(Crocus sativus L.) corms and leaves in different growth periods with its flowering and yieldThe 5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SAFFRON BIOLOGY AND TECHNOLOGY1395/09/03مراکشAGADIR
20بررسی مراحل فنولوژیکی و نیازهای بوم شناختی و زراعی گیاه باریجه (Ferula gummosa)همایش ملی باریجه1395/08/26ایرانآمل
21اثر روشهای تیغ زنی و بهره برداری صمغ بر تجدید حیات گیاه باریجه (Ferula gummosa)همایش ملی باریجه1395/08/26ایرانآمل
22مقایسه محلولپاشی برگی و سن مزرعه بر عملکرد و درشتی بنه زعفران زراعی (Crocus sativus L.)دومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی1395/07/29ایرانساری
23اثر مدت زمان نگهداری بنه در دمای القایی بر خصوصیات گلدهی زعفرانسومین همایش ملی دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران1393/09/05
24زعفران فناوری تولید و فرآوریسومین همایش ملی دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران1393/09/05
25بررسی ضرورت تدوین استانداردهای بومی ارگانیک برای کشور به منظور دستیابی به توسعه پایداراولین کنگره ملی سلامت غذا:تولید، تبدیل، مصرف1393/07/23
26Effects of bed type, corm weight and lifting time on quantitative and qualitative criteria of saffron (Crocus sativus L.)8th Conference on Medicinal and Aromatic Plants OF Southeast Eurpean Countries1393/02/29
27زعفران گیاه دارویی سازگار به مناطق خشک و نیمه خشکهمایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران1393
28پایداری تولید در زعفرانکاری ایراندومین همایش ملی دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران1392
29بررسی اثر دامنه وسیع وزن بنه‌ها بر اجزاء عملکرد گل و برخی از خصوصیات زعفران در شرایط گلخانهدومین همایش ملی دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران1392
30بررسی فنولوژی گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare L.) در تاریخ‌های کشت و اثر آن در عملکرد دانه و اسانسهمایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی1392
31روش‌های مناسب تیغ‌زنی برای بهره‌برداری صمغ و تجدید بقاء در گیاه دارویی باریجه (Ferula gummosa)همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی1392
32فناوریهای نوین در تولید پایدار زعفران ارگانیک (با تأکید بر یافته‌های پژوهشی)4th National Conference on Saffron and licit medicinal plants and enrichment of our knowledge base on Saffron1392
33Flower and corm characteristics of saffron (Crocus sativus L.) as affected by different date and levels of applying wheat straw as mulch4th International Saffron Symposium on Advances in Biology, Technology and Trade1391
34The effect of biological and chemical fertilizers on flower and corm yields of saffron4th International Saffron Symposium on Advances in Biology, Technology and Trade1391
35Effect of high corm planting density and manure on flower and corm yields of saffron (Crocus sativus L.)4th International Saffron Symposium on Advances in Biology, Technology and Trade1391
36Effect of extensive range of corm weights on yield components and flowering characters of saffron (Crocus sativus L.) under greenhouse conditions4th International Saffron Symposium on Advances in Biology, Technology and Trade1391
37Effect of plant density and bed type on saffron (crocus sativus L.) yield and yield components4th International Saffron Symposium on Advances in Biology, Technology and Trade1391
38Investigation on effect of location and field age on yield frequency of different corm weights of saffron (Crocus sativus L.)4th International Saffron Symposium on Advances in Biology, Technology and Trade1391
39Cytogenetic and pollination studeis in seedless barberry (Berberidaceae) and its relative species in estern Iranمجموعه چکیده مقالات کنگره پرتقال(IHC)1389
40بررسی اثرات غلظت های مختلف برخی از هورمون های گیاهی بر خصوصیات جوانه زدن گیاه دارویی پنیرکهمایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی 1388/12/09 تهران
41Effect of plant density and nitrogen on yield and yield components of Black cumin(Nigella Sativa L.)همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران1388/12/09 تهران
42Influence of different concentrations of Phytohormones on germination characters of the medicinal plant Common mallow(malva sylvestric)همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران1388/12/09 تهران
43اثر تراکم گیاهی و نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکردگیاه دارویی سیاه دانههمایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی 1388/12/09 تهران
44بررسی مقاومت به خشکی زیره سبز در مراحل مختلف رشداولین همایش تنشهای محیطی در علوم کشاورزی1388/11/08 بیرجند
45شیوه های نوین تولید زعفرانچهارمین جشنواره ملی زعفران ایران1388/08/05 زاوه
46Effect of plant density and nitrogen on yield and yield components of black cumin (nigella sativa L.) Third International symposium on Medicinal and Aromatic plants1388تونستونس
47INVENSTI aning the effct of sowing on morphological charac tereristic . Yied aivd essential oil of yarrow (achillea millefolium) in second yaear of sowing4the global summit on medicinal & aromatic plants – 20091388مالزیsarawak . malaysia
48Production technology for cumin (Crocus sativus L.) on the basis of research findingsThird International symposium on Medicinal and Aromatic plants1388تونستونس
49The effect of planting date, corm weight and gibberllins concentration on quantity and quality characterises of saffron 3rd International symposium on saffron 1388یونانیونان
50بررسی مقادیر مختلف بذر و کود نیتروژنه بر عملکرد ، اجزاء عملکرد و اسانس زیره سبز همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی 1388 تهران
51Comparison of different methods of irrigation on the basis of F.C. in 3years period on qualitative and quantitative yield of saffron (Crocus sativus L.) 3rd International symposium on saffron 1388یونانیونان
52Replacement of saffron(Crous sativus C.) with poppy (paparer somniferum L.) and its socio economic results in Afghanistan3rd International symposium on saffron 1388یونانیونان
53Studying effects if different irrigation levels and using of the anti-stress compostion on growth abd yild of summeer s avory (satureya hortensis)cv. Saturn4 the global summit on medicinal & aromatic plants – 2009 Icuching , sarawak . malaysia1388مالزیمالزی
54The effects of somg groth media on growtit factors , yield and essential oil content of bastl (ocimum basillicum l . ) 4th global summit on medicinal & aromatic plants – 2009 1388
55Effect of planting date and density on quantitative yeild & essential oil of thymus vulgarisThe 2th int.conf. on nuthral products for health and beauty1387تایلندThailand
56Effect of date seedling planting & density of peppermint on quantitative yield and essential oilThe 2th int.conf. on nuthral products for health and beauty1387تایلندThailand
57Evaluation of some drought resistance criteria in cumin land races5th int. crop Sci. Congress1387
58An investigation on some of agro ecological characteristics of thymus transcaspicus in order to domesticThe 1th int. symp. on medicinal plants & their cultivation and aspects of uses1387
59Effect of different cutting methods and interval harvest on gum yeildThe 1th int. symp. on medicinal plants & their cultivation and aspects of uses1387
60An investigation of plant density & sowing date on yeild quality of ziziphora clinopodidesThe 2th int.conf. on nuthral products for health and beauty 1387تایلند Thailand
61Effect of different levels of P&N fertilizer on yeild , yeild components and essential oil of chammomileThe 2th int.conf. on nuthral products for health and beauty1387تایلند Thailand
62Effect of P & N fertilizer on yeild & essential oil quantity of Matricaria recultataThe 2th int.conf. on nuthral products for health and beauty1387تایلندThailand
63Influence of different mulches on garlic yeild5th int. crop Sci. Congress1387
64بررسی اثر رقابت علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگیاولین کنگره ملی فناوری و تولید و فرآوری گوجه فرنگی 1387
65بررسی چالشها و مشکلات فرآوری زعفران سومین کنفرانس ملی زعفران افغانستان 1387افغانستانافغانستان
66ارائه راهکارها . مشکلات فرآوری زعفران سومین کنفرانس ملی زعفران افغانستان 1387افغانستانافغانستان
67مقایسه روشهای آبیاری در زعفران زراعی سومین همایش گیاهان دارویی تهران 1386 تهران
68Effect of different rates of N fertilizer on physiological indices of growth and yield components of cumin 3rd Global summit on medicinal and Aromatic plants chiang Mai THAILAND 1386تایلندتایلند
69بررسی تولید و اهمیت اقتصادی و اجتماعی زعفران در افغانستان ( هرات)سومین جشنواره ملی طلای سرخ 1386 قاین
70مقایسه روشهای آبیاری در زعفرانسومین جشنواره ملی طلای سرخ 1386 قاین
71تولید و فرآوری زعفران از چشم انداز تحقیقاتسومین جشنواره ملی طلای سرخ 1386 قاین
72بررسی مهمترین عوامل موثر بر افزایش صادرات زعفرانسومین جشنواره ملی طلای سرخ 1386 قاین
73زعفران (کنترل کیفیت و استانداردها)The second afghan saffron conference1386
74Effect of different rates of fertilizer on physiological indices of growth and yield components of cumin3 rd Global summit on medicinal and Aromatic plants chiang Mai THAILAND1386تایلند
75Advances in saffron on research in Khorasan province of IRANNational workshop on soffron production, processing, quality control, marketing 1385
76Spatial and Temporal patterns of saffron (crocus sativus L.) yield khorasan provinced and their relationship with long term water variationSecond international symposium on saffron biology and technology1385 ایران - مشهد
77بررسی اثر انواع خاکپوش در عملکرد سیرهمایش ملی توسعه پایدار گیاهان دارویی1384 مشهد
78تکنولوژی تولید زیره سبز در ایران، چالش ها و راهبردهااولین همایش ملی زیره سبز ایران1383 سبزوار
79بررسی فنولوژیکی و زارعتی گیاه دارویی گاوزباندومین همایش گیاهان دارویی 1383 تهران
80تکنولوژی تولید زیره سبز با تأکید بر یافته­های پژوهشیدومین جشنواره ملی زعفران1383 قاین
81بررسی رژیم آبیاری بر اجزاء عملکرد نخود رقم زنجانسومین کنگره علوم و اصلاح نباتات ایران1383 تبریز
82به زراعی زعفران در ایران، پیشرفت ها و موانعسومین همایش ملی زعفران1383 مشهد
83Evaluation of saffron (Crocus sativus)اولین سمپوزیوم بین المللی زعفران1382اسپانیاآلباست اسپانیا
84Experimental finding of production and Echo physiological aspects of saffronاولین سمپوزیوم بین المللی زعفران1382اسپانیاآلباست اسپانیا
85Inrestigating the effect of irrigation method and water definition leaf area Index, canopy temperature and yield of saffronاولین سمپوزیوم بین المللی زعفران1382اسپانیاآلباست اسپانیا
86نقش گیاهان دارویی در توسعه صادرات غیرنفتی و وضعیت آن در عصر حاضراولین همایش گیاهان دارویی غرب کشور1381 کرمانشاه
87بررسی وضعیت، تولید و کاربرد گیاهان دارویی در دنیای امروز ایران و جهانهمایش نقش آموزش های فنی و حرفه ای بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال1380 نیشابور
88بررسی تأثیر سطوح کود ازته و عناصر غذایی کم مصرف بر سرعت و مدت پرشدن دانه گندمششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران1379 بابلسر
89پیشنهادات و راهکارهایی بر توانمندیهای قوچان با تأکید بر کشاورزیاولین گردهمائی شناخت توانمندیهای شهرستان قوچان1379
90بررسی مقاومت ارقام خربزه به مگس خربزه و مقایسه عملکرد آنهادومین کنگره علوم باغبانی1379 کرج
91نگرشی اجمالی بر کاربرد گیاهان در صنعتاولین کنگره بیوتکنولوژی کاربردی ایران1379 مشهد
92روابط اکولوژیکی نظامهای کشاورزی پایدار و محیط زیستاولین کنگره بیوتکنولوژی کاربردی ایران1379 مشهد
93تأثیر سطوح مختلف کود ازته بر شاخص های فیزیولوژیکی زیره سبزپنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران1377
94نقش گیاهان دارویی در توسعه صادرات غیرنفتی و وضعیت آن در عصر حاضراولین سمینار گیاهان دارویی و صنعت1376 شیراز
95بررسی اثر سطوح مختلف کود ازته بر شاخص­های فیزیولوژیک گندم ملاتچهارمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران1375 اصفهان
96جایگاه زعفران و زیره خراسان در ترکیب صادرات غیرنفتی و وضعیت آن در عصر حاضرسومین سمینار بررسی مسائل اقتصادی خراسان1375
97بررسی امکان برداشت میوه زرشک با استفاده از هورمونها و مواد شیمیاییاولین سمینار فرایند زرشک1374 شهرستان بیرجند
98بررسی اجزاء عملکرد زعفراندومین گردهمایی زعفران و زراعت گیاهان دارویی ایران1373
99بررسی وضعیت اقتصادی محصولات جنوب خراسان و نقش آن در توسعه صادرات غیرنفتیسمینار شناخت استعدادهای بازرگانی- اقتصادی خراسان1373 مشهد
100اثر تاریخ کشت و فواصل ردیف بر عملکرد زیره سبز تحت شرایط آبی و دیماولین کنگره علوم زراعی مشهد دانشگاه فردوسی

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان پایان‌نامه نام دانشجو مقطع تحصیلی پایان نامه دانشگاه تاریخ دفاع سمت
1بررسی اثر برخی از ترکیبات تنظیم کننده رشد بر کنترل خواب، گلدهی و خصوصیات کمی و کیفی زعفران (Crocus sativus L.) در شرایط آزمایشگاهی و مزرعهروح اله عامریدکتری PhDدانشگاه فردوسی مشهد1399/07/28استاد مشاور
2بررسی اثر تنش رطوبتی و کودهای آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه بالنگو در شرایط آب و هوایی تربت جام (Lallemantia royleana Benth)هدا جهانگیریکارشناس ارشددانشگاه تربت جام1398/10/21استاد راهنما
3اثر محلول پاشی غلظت های متفاوت کودهای Aa40 و Humus-S بر عملکرد و اجزای عملکرد زعفرانحبیب شیخ جنبدوازکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد1397/06/01استاد مشاور
4بررسی تاثیر اسید سالیسیلیک و زئولیت بر خصوصیات کمی و کیفی اویشن دنایی تحت تنش خشکی در منطقه تربت جامسعیده خاقانیدکتری PhDدانشگاه فردوسی مشهد1397/05/29استاد مشاور
5پهنه‌بندی شدت خشکسالی با استفاده از شاخص‌های ERI،SPI، PNI،DI در حوزه آبخیز جاجرود فرزانه حیدریکارشناس ارشد استاد مشاور
6تأثیر اجرای عملیات آبخیزداری (بیولوژیکی و مکانیکی) در کاهش رسوب و روانابابوالفضل شعبانیکارشناس ارشد استاد مشاور
7مکان یابی مناطق مستعد پخش سیلاب در حوزه رحمت آباد تربت جام با استفاده از تکنیک GISهانی کریمیکارشناس ارشد استاد مشاور
8ارزیابی کارایی روش تهیه هیدروگراف واحد لحظه ای نش و محدودیت‌های آن جهت برآورد سیل در حوزه آبخیز نیمه خشک مطالعه موردی: حوزه آبخیز ترکیاناسماعیل قربانیکارشناس ارشد استاد مشاور
9بررسی و پهنه بندی خشکسالی آب‌های زیر زمینی دشت نیشابور و ارتباط آن با خشکسالی هواشناسیمحمدرضا درجانی مرویکارشناس ارشد استاد مشاور
10بررسی اثر کودهای بیولوژیک و دامی بر برخی از خصوصیات کمی و کیفی زیره سبزسمیه صادقی مقدمکارشناس ارشد استاد راهنما
11بررسی زمان مناسب برداشت زرشک بی دانه با توجه به شاخص رسیدگی در دو منطقه بیرجندحمیدرضا محمودی بجدکارشناس ارشد استاد راهنما
12بررسی اثر تاریخ کاشت و زمان آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی زیره سبزتهمینه اسفندیاریکارشناس ارشد استاد راهنما

کتاب ها
hide/show

ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ انتشار

اختراعات
hide/show

ردیف عنوان اختراع شماره ثبت اختراع تاریخ ثبت اختراع

تدریس
hide/show

ردیف عنوان درس تعداد واحد مقطع تدریس سال تحصیلی نیمسال تحصیلی
1اصلاح گیاهان دارویی2کارشناسي ارشد1398دوم
2اصلاح گیاهان باغبانی تکمیلی2کارشناسي ارشد1399دوم
3اصلاح گیاهان دارویی2کارشناسي ارشد1399اول
4اصلاح دارویی، ادویه ای و عطری2کارشناسي ارشد1399اول
5اصلاح گیاهان باغبانی تکمیلی2کارشناسي ارشد1398دوم
6گیاهان دارویی،ادویه ای و عطری2کارشناسي ارشد1398اول
7اصلاح گیاهان باغبانی تکمیلی2کارشناسي ارشد1398دوم
8اصلاح گیاهان باغبانی تکمیلی2کارشناسي ارشد1396دوم
9گیاهان دارویی ادویه ای و عطری2کارشناسي ارشد1397اول
10گیاهان دارویی- ادویه ای و عطری2کارشناسي ارشد1396دوم
11اصلاح نباتات باغی تکمیلی2کارشناسي ارشد1396دوم
12مدیریت مزرعه2کارشناسي1397دوم
13اصلاح گیاهان دارویی2کارشناسي ارشد1398اول
14اصلاح گیاهان دارویی2کارشناسي ارشد1397اول
15اصلاح و تکثیر گیاهان دارویی2کارشناسي ارشد1396دوم
16تولید گیاهان دارویی3کارشناسي ارشد1396دوم

تدریس در دوره/کارگاه
hide/show

ردیف عنوان کارگاه/ دوره محل برگزاری کارگاه تاریخ شروع تاریخ پایان
1فناوری تولید زعفران با رویکرد ارگانیکتربت جام1397/09/261397/09/26
2زعفران ؛ فرصتها و تهدیدها 1397/11/041397/11/04

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه