ایجاد مرکز تولید اسپان هیبرید با عملکرد بالا در قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید

-


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: عبداله ملافیلابی , محمد فارسی , - گیلانیان

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 44081003
عنوان فارسی طرح ایجاد مرکز تولید اسپان هیبرید با عملکرد بالا در قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب
تاریخ شروع 1381/07/01
تاریخ خاتمه 1385/07/01

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
عبداله ملافیلابیمجری
محمد فارسیمجری
- گیلانیانناظر