تعیین اولویتهای تحقیقاتی مبتنی بر فناوری نانو در صنایع استان خراسان

-


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: بی بی مرضیه رضوی زاده , آزاده آژیر

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 41083002
عنوان فارسی طرح تعیین اولویتهای تحقیقاتی مبتنی بر فناوری نانو در صنایع استان خراسان
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب 1383/10/12
تاریخ شروع 1383/11/04
تاریخ خاتمه 1384/09/04

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
بی بی مرضیه رضوی زادهمجری
آزاده آژیرناظر