فرموله کردن خوشبوکننده طبیعی هوا

-


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: قدیر رجب زاده اوغاز , بیژن عباسی قادی , سید کاظم دانشور حسینی , فرهاد ترکمان اسدی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 41077007
عنوان فارسی طرح فرموله کردن خوشبوکننده طبیعی هوا
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب
تاریخ شروع 1377/11/01
تاریخ خاتمه 1379/03/30

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
قدیر رجب زاده اوغازمجری
بیژن عباسی قادیمجری
سید کاظم دانشور حسینیناظر
فرهاد ترکمان اسدیهمکار