رنگ سیاه گوگردی با استفاده از منوکلروبنزن

-


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: قدیر رجب زاده اوغاز , سید کاظم دانشور حسینی , رضا جوادی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 41070006
عنوان فارسی طرح رنگ سیاه گوگردی با استفاده از منوکلروبنزن
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب
تاریخ شروع 1370/08/01
تاریخ خاتمه 1372/03/31

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
قدیر رجب زاده اوغازمجری
سید کاظم دانشور حسینیناظر
رضا جوادیهمکار