ساخت اطاق آزمونHot Room))

-


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: علی فائزیان

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 42570011
عنوان فارسی طرح ساخت اطاق آزمونHot Room))
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب
تاریخ شروع 1370/09/01
تاریخ خاتمه 1373/11/17

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
علی فائزیانمجری