بررسی تکنولوژی ساخت اواپراتور برای یخچالهای خانگی

-


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: علی فائزیان , سید محمدرضا مدرس رضوی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 42568018
عنوان فارسی طرح بررسی تکنولوژی ساخت اواپراتور برای یخچالهای خانگی
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب
تاریخ شروع 1370/01/01
تاریخ خاتمه 1371/01/01

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
علی فائزیانمجری
سید محمدرضا مدرس رضویناظر