استفاده از فناوری نانو جهت تمیز نگه داشتن علائم ترافیکی و روشنایی معابر، جاده ها و تونلها

-


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: قدیر رجب زاده اوغاز , سید کاظم دانشور حسینی , سحر صالحی , تلی تیمور تاشلو , فرهاد ترکمان اسدی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 41087002
عنوان فارسی طرح استفاده از فناوری نانو جهت تمیز نگه داشتن علائم ترافیکی و روشنایی معابر، جاده ها و تونلها
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب 1387/06/03
تاریخ شروع 1387/06/22
تاریخ خاتمه 1389/02/22

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
قدیر رجب زاده اوغازمجری
سید کاظم دانشور حسینیناظر
سحر صالحیهمکار
تلی تیمور تاشلوهمکار
فرهاد ترکمان اسدیهمکار