بررسی اثر تاریخ کشت و فواصل ردیف در عملکرد زیره سبز تحت شرایط دیم و آبی

-


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: عبداله ملافیلابی , محمد حسن راشد محصل , عبد الکریم نگاری , محمد رضا گنجعلی , - آریانپور , مهدی عبدی , - جعفری راد , - عباسیان

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 44070005
عنوان فارسی طرح بررسی اثر تاریخ کشت و فواصل ردیف در عملکرد زیره سبز تحت شرایط دیم و آبی
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب
تاریخ شروع 1372/04/31
تاریخ خاتمه 1374/09/01

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
عبداله ملافیلابیمجری
محمد حسن راشد محصلناظر
عبد الکریم نگاریهمکار
محمد رضا گنجعلیهمکار
- آریانپورهمکار
مهدی عبدیهمکار
- جعفری رادهمکار
- عباسیانهمکار