طراحی و ساخت چیلر با استفاده از روش جذب سطحی با ظرفیت 100 وات

-


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: علی فائزیان , حمید نیازمند , رحیم بهنام نیک , ایمان داب زاده , مهدی مهدوی خواه

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 42586004
عنوان فارسی طرح طراحی و ساخت چیلر با استفاده از روش جذب سطحی با ظرفیت 100 وات
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب 1386/11/17
تاریخ شروع 1387/04/02
تاریخ خاتمه 1388/04/02

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
علی فائزیانمجری
حمید نیازمندمجری
رحیم بهنام نیکناظر
ایمان داب زادههمکار
مهدی مهدوی خواههمکار