طراحی مانیفولدهای ورودی و خروجی موتور بر اساس آکوستیک و بازده موتور

-


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: علی فائزیان , محمد رضا مه پیکر , کاوه اشکفتی , سید محمدرضا مدرس رضوی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 42583001
عنوان فارسی طرح طراحی مانیفولدهای ورودی و خروجی موتور بر اساس آکوستیک و بازده موتور
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب 1383/10/02
تاریخ شروع 1383/11/04
تاریخ خاتمه 1385/01/04

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
علی فائزیانمجری
محمد رضا مه پیکرناظر
کاوه اشکفتیهمکار
سید محمدرضا مدرس رضویهمکار