طراحی وساخت دستگاه خرد کن علوفه نیمه خودکار

Design and manufacture of semi-automatic fodder shredding machine


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: حسین زمانی خادمانلو , هاشم مهذب رحیم زاده , سید مهدی میرزابابائی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 42578007
عنوان فارسی طرح طراحی وساخت دستگاه خرد کن علوفه نیمه خودکار
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب 1378/08/06
تاریخ شروع 1378/08/06
تاریخ خاتمه 1378/12/06

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
حسین زمانی خادمانلومجری
هاشم مهذب رحیم زادههمکار
سید مهدی میرزابابائیناظر