طراحی و ساخت پمپ روتاری

Design and manufacture of rotary pump


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: حسین زمانی خادمانلو , سید مهدی میرزابابائی , امیر ملک زاده , هاشم مهذب رحیم زاده , حسین بیگلی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 42577009
عنوان فارسی طرح طراحی و ساخت پمپ روتاری
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب 1379/05/13
تاریخ شروع 1379/05/15
تاریخ خاتمه 1380/11/15

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
حسین زمانی خادمانلومجری
سید مهدی میرزابابائیناظر
امیر ملک زادههمکار
هاشم مهذب رحیم زادههمکار
حسین بیگلیهمکار