نیمه صنعتی مزارع زعفران

-


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: عبداله ملافیلابی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 44070001
عنوان فارسی طرح نیمه صنعتی مزارع زعفران
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب
تاریخ شروع 1371/11/01
تاریخ خاتمه

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
عبداله ملافیلابیمجری