نیمه صنعتی ساخت دستگاه ذبح مکانیزه شرعی گاو

Semi-industrial design of mechanized cow slaughtering machine


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: سید مهدی میرزابابائی , علی فائزیان , رحیم بهنام نیک

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 42578008
عنوان فارسی طرح نیمه صنعتی ساخت دستگاه ذبح مکانیزه شرعی گاو
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب 1378/07/22
تاریخ شروع 1380/04/01
تاریخ خاتمه 1381/02/01

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
سید مهدی میرزابابائیمجری
علی فائزیانناظر
رحیم بهنام نیکناظر