درون پوشانی ترکیبات زیست فعال آب دوست و آبگریز در سیستم های نیوزومی: کاتچین و آلفاتوکوفرول

Encapsulation of hydrophilic and hydrophobic bioactive materials in niosomal systems: Catechin and α-Tocopherol


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: قدیر رجب زاده اوغاز , شیوا گل محمدزاده

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 22093002
عنوان فارسی طرح درون پوشانی ترکیبات زیست فعال آب دوست و آبگریز در سیستم های نیوزومی: کاتچین و آلفاتوکوفرول
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب 1393/09/13
تاریخ شروع 1393/09/29
تاریخ خاتمه 1395/07/28

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
قدیر رجب زاده اوغازمجری
شیوا گل محمدزادهناظر