طراحی و ساخت سیستم ذخیره ساز انرژی برای اجاق خورشیدی غیر مستقیم و تحلیل عملکرد آن

Design and construction of an energy storage system for indirect solar cooker and its performance analysis


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: حسین زمانی خادمانلو , سید مهدی میرزابابائی , محمد باقر آیانی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 25098001
عنوان فارسی طرح طراحی و ساخت سیستم ذخیره ساز انرژی برای اجاق خورشیدی غیر مستقیم و تحلیل عملکرد آن
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب
تاریخ شروع 1398/04/18
تاریخ خاتمه 1398/10/17

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
حسین زمانی خادمانلومجری
سید مهدی میرزابابائیمجری
محمد باقر آیانیناظر