ارائه خدمات تحقیقاتی و مشاوره ای برای ثبت شرکت دانش بنیان محصول برنجی نیمه آماده و ارائه طرح امکان سنجی و کسب و کار ان (طرح فناوری)

Providing research and consulting services for registering a semi-finished rice product knowledge-based company and presenting its feasibility and business plan


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: راضیه نیازمند

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 31000002
عنوان فارسی طرح ارائه خدمات تحقیقاتی و مشاوره ای برای ثبت شرکت دانش بنیان محصول برنجی نیمه آماده و ارائه طرح امکان سنجی و کسب و کار ان (طرح فناوری)
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب
تاریخ شروع 1400/07/27
تاریخ خاتمه 1401/07/26

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
راضیه نیازمندمجری