راضیه  نیازمند

 فعالیت های پژوهشی

 

راضیه نیازمند

در مؤسسه علوم و صنایع غذایی چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی (22)
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده (67)
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده (33)
پایان نامه ها
پایان نامه ها(13)
کتاب ها
کتاب ها(1)
اختراعات
اختراعات(2)
تدریس
تدریس(2)
تدریس در دوره/کارگاه
تدریس در دوره/کارگاه(0)
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : راضیه نیازمند دانشکده/محل خدمت : گروه شیمی مواد غذایی
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Razieh Niazmand آخرین مدرک تحصیلی : دکتری PhD
رشته تخصصی : علوم و صنایع غذایی - شیمی مواد غذایی تلفن تماس-محل کار : 35425377
مرتبه علمی : دانشیار پست الکترونیک : r.niazmand@rifst.ac.ir
آدرس محل کار : کیلومتر 12 بزرگراه مشهد - قوچان، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی پایداری و کاربرد فراورده های قنادی تزئینی در محصولات مختلفمجری1399/03/131400/02/19
2بهینه سازی فرمولاسیون شیره نبات به منظور ممانعت از کریستالیزاسیون آن در خرمای کبکاب بسته بندی شدهمجری1398/03/201399/08/10
3طراحی و تدوین مدل ارزیابی کیفیت و رتبه بندی خرما بر اساس شاخص های طیبمجری1397/06/141398/10/30
4بررسی امکان تولید قند طعم دار با استفاده از ریزکپسولهای حاوی اسانس های هل و دارچینهمکار1395/12/211397/10/20
5غنی سازی آب پرتقال با امگا 3 درون پوشانی درساختار نانولیپوزومناظر1395/12/211398/05/30
6تثبیت مواد مؤثره انغوزه روی پلیمر پلی اتیلن جهت ساخت فیلم با خاصیت ضد میکروبیمجری1395/10/111398/03/18
7افزایش ماندگاری زرشک تازه با استفاده از بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده (MAP) و زرشک خشک با استفاده از بسته بندی های پلیمریمجری1395/09/091398/02/01
8بررسی امکان تولید ماکارونی رژیمی با استفاده از فیبرهای خوراکی محلول و نامحلولمجری1395/04/221397/01/07
9کاهش افت وزنی قارچ دکمه ای طی فرایند آنزیم بری با استفاده از پیش تیمار تحت خلاء و بهینه سازی فرایندناظر1395/02/221397/01/21
10بهینه سازی روش های تشخیص آلاینده‌های شیمیایی زعفران (فلزات سنگین و سموم دفع آفات نباتیهمکار1394/12/191397/10/22
11مطالعه صمغ های بومی ایران و تدوین نقشه راههمکار1394/12/051397/12/26
12تصفیه پساب مرحله تلخی زدایی میوه زیتون به روش انعقاد الکتریکی جهت استفاده مجدد در فرایند تولیدمجری1394/09/011395/12/21
13بررسی خواص ضد میکروبی فیلم های پلی اتیلنی و پلی آمیدی حاوی بره موم تهیه شده به دو روش اکستروژن و الکتروریسیمجری1394/09/011396/10/19
14شناسایی اجزای زیست فعال با ارزش افزوده از تقطیرات مرحله بوگیری روغن گیاهی و جداسازی آنها به روش دی اکسید کربن فوق بحرانیمجری1394/07/011397/06/07
15فرمولاسیون کره گردو و بررسی تأثیر افزوده های مختلف بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی، حسی و رئولوژیکی آنهمکار1394/01/011395/11/24
16بررسی تهیه کورکومین بارگذاری شده در نانو ساختارهای پروتئینیناظر1393/11/041398/11/01
17استخراج عصاره پوست انار با روش های نوین و ارزیابی تأثیر ضد میکروبی پوشش حاوی نانوذرات عصاره تولیدی بر ماندگاری گوشت مرغناظر1393/06/251395/07/01
18استخراج ترکیبات فنلی میوه عناب به سه روش حلالی و سیال زیر بحرانی و مایکروویو: بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و مقاومت حرارتیمجری1393/04/051395/02/01
19استفاده از صمغ های بومی و تجاری در حفاظت میوه های حساس با استفاده از روش پوشش دهیهمکار1392/12/151395/04/15
20بررسی امکان تولید فیلم‌های پلیمری فعال گیرنده اکسیژن بر پایه نمک فلزی آسکوربات و اتیلن وینیل الکل جهت بسته بندی مواد غذاییمجری1392/02/011393/06/15
21بررسی تولید نانوحامل حاوی روغن سیر-رنگدانه کپک موناسکوس پرپورئوس جهت تحریک خود تخریبی سلولناظر1392/02/011394/07/12
22انجام مطالعات نیازسنجی، امکان سنجی و طراحی پایلوت تحقیقاتی انواع دسرهای Bakery و Non-Bakery در بسته بندی مقاوم نظامی با ماندگاری بالا جهت جیره عملیاتی 24 ساعتههمکار1390/12/151391/05/15

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان درجه علمی نشریه نام نشریه سال انتشار/ارائه شمسی دوره (volume) شماره ضریب تاثیر
1Ferula asafoetida: chemical composition, thermal behavior, antioxidant and antimicrobial activities of leaf and gum hydroalcoholic extractsISIJOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE14006581.946
2Application of laminated and metalized films to prolong the shelf life of dried barberriesISIJOURNAL OF STORED PRODUCTS RESEARCH140092 2.643
3Application of mucilaginous seeds (Alyssum homolocarpum and Salvia macrosiphon Boiss) and wheat bran in improving technological and nutritional properties of pastaISIJOURNAL OF FOOD SCIENCE14008662.478
4شناسایی ترکیبات شیمیایی تقطیرات حاصل از مرحله بوگیری روغن خام سویا با استفاده از دستگاه کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی (GC-MS)scopusپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی1400101
5بررسی تأثیر سطوح مختلف مخلوط صمغ‌های زانتان/گوار و عصاره چوبک بر خواص رئولوژیکی، حرارتی، حسی و ریزساختار مارشمالو بدون ژلاتینعلمی- پژوهشیپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی1400102
6ارزیابی اثر پیش تیمار ضدعفونی و اتمسفر نسبی دی اکسید کربن بر ویژگی های فیزیکو شیمیایی و میکروبی زرشک تازه در طول دوره انبارداریعلمی- پژوهشیفناوری های نوین غذایی139982
7Characterization of Oxygen Scavenger Film Based on Sodium Ascorbate: Extending the Shelf Life of PeanutsISIFood and Bioprocess Technology13991464.465
8Study of antimicrobial and physicochemical properties of LDPE/propolis extruded filmsISIPOLYMER BULLETIN13997782.014
9خواص فیزیکوشیمیایی، ضد میکروبی و محتوی ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی بره موم کندوهای زنبور عسل استان خراسان رضویعلمی- پژوهشیپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139991
10Optimization of Electrocoagulation Conditions for the Purification of Table Olive Debittering Wastewater Using Response Surface MethodologyISIWater13991262.524
11Modelling and simulation of supercritical CO2 extraction of bioactive compounds from vegetable oil wasteISIFOOD AND BIOPRODUCTS PROCESSING1399122 4.481
12Solid-phase extraction of phytosterols from rapeseed oil deodorizer distillates with magnetic graphene oxide nanocompositeISIJournal of Experimental Nanoscience13991512.169
13Characterization of polyamide-6/ propolis blended electrospun fibersعلمی- پژوهشیHeliyon139968
14بررسی اثر انواع امولسیفایرهای مختلف بر فعالیت آبی و پایداری کره گردو در طی زمان ماندگاریISCعلوم و صنایع غذایی ایران139917100
15Low-Density Polyethylene Films Carrying ferula asafoetida Extract for Active Food Packaging: Thermal, Mechanical, Optical, Barrier, and Antifungal PropertiesISIADVANCES IN POLYMER TECHNOLOGY13992020 1.539
16بررسی خصوصیات ضداکسایشی و ضدمیکروبی عصاره آزاد و ریزپوشانی شده (Nepeta Binaludensis) گیاه پونه سای بینالودیعلمی- پژوهشینوآوری در علوم و فناوری غذایی1399122
17Antimicrobial, mechanical, and physicochemical properties of ethylene vinyl alcohol (EVOH) extruded films blended with propolisISIINTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES13992312.727
18Capability of oxygen‑scavenger sachets and modified atmosphere packaging to extend fresh barberry shelf lifeISIChemical and Biological Technologies in Agriculture13992872.929
19Optimization of subcritical water extraction of phenolic compounds from Ziziphus jujuba using response surface methodology: evaluation of thermal stability and antioxidant activityISIChemical and Biological Technologies in Agriculture1399682.929
20Rapid Determination of Bioactive Lipid-type Materials of Rapeseed Oil Deodorizer Distillate by GC-MSscopusپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139949
21Active polyethylene films incorporated with β-cyclodextrin/ferula asafoetida extract inclusion complexes: Sustained release of bioactive agentsISIPOLYMER TESTING139995 3.275
22فیلم های بر پایه آمیزه های پلی اتیلن کم چگال/ بره موم : ویژگی های مکانیکی و زیست تخریب پذیریعلمی- پژوهشیشیمی و مهندسی شیمی ایران1399394
23Treatment of olive processing wastewater by electrocoagulation: An effectiveness and economic assessmentISIJOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT1398248 4.865
24بررسی اثر آنتی اکسیدانی و نگهدارنده ها بر ویژگی های اکسایشی و میکروبی کره گردو طی زمان ماندگاریISCپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139882
25ارزیابی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی، بافتی و پختی اسپاگتی غنی شده با سبوس جو و صمغ زانتانISCپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139881
26Optimization of the pulsed electric field-assisted extraction of functional compounds from Nepeta binaludensisعلمی- پژوهشیAgricultural Engineering International: CIGR Journal1398421
27Quality Evaluation of Canola Oils and Deodorizer Distillate during Industrial ProcessingISIJOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY OF PAKISTAN13986410.393
28Extraction of phytosterols and tocopherols from rapeseed oil waste by supercritical CO2 plus co-solvent: A comparison with conventional solvent extractionعلمی- پژوهشیHeliyon139863
29Theoretical and experimental assessment of supercritical CO2 in the extraction of phytosterols from rapeseed oil deodorizer distillatesISIJOURNAL OF FOOD ENGINEERING1398269 3.625
30Microencapsulation of Saffron Petal Phenolic Extract: Their Characterization, In Vitro Gastrointestinal Digestion, and Storage StabilityISIJOURNAL OF FOOD SCIENCE139884102.081
31اثر نوع و درصد گوشت و پودر شیرخشک بر ویژگیهای شیمیایی و میزان آکریل آمید در برگرISCعلوم و صنایع غذایی ایران13981691
32Evaluation of oxidative stability, fatty acid profile, and antioxidant properties of black cumin seed oil and extractISIJournal of Food Measurement and Characterization13971311.415
33تأثیر روغن کنجد و مواد صابونی ناشونده آن در کاهش آکریل آمید برش های سیب زمینی سرخ شدهعلمی- پژوهشیپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139771
34تأثیر روش های استخراج خیساندن و فراصوت بر محتوای ترکیبات فنلی بره مومISCفناوری‌های نوین غذایی139762
35Effects of high amylose corn starch and microbial transglutaminase on the textural and microstructural properties of wheat flour composite gels at high temperaturesISIJOURNAL OF TEXTURE STUDIES13964861.29
36Extraction of bioactive compounds from nepeta (Nepeta binaludensis Jamzad) by novel technologiesعلمی- پژوهشیAsian Journal of Biological and Life Sciences139663
37مطالعه اثر جایگزینی قند اینورت با ساکارز بر میزان آکریل آمید و سایر ویژگیهای شیمیایی بیسکویت مادر و پتی بورعلمی- پژوهشیعلوم و صنایع غذایی ایران13961463
38کاهش میزان آکریل آمید و جذب روغن دونات با استفاده از اثر آنتی اکسیدانی روغن کنجد و مواد صابونی ناشونده آنعلمی- پژوهشیپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139616
39ارزیابی و مقایسه خصوصیات فیزیکوشیمیایی، ساختار اسید چرب و پایداری اکسایشی روغن بذر گشنیز و شویدعلمی- پژوهشیعلوم و صنایع غذایی ایران13961462
40Fatty Acids Composition and Oxidation Kinetic Parameters of Purslane (Portulaca oleracea) Seed Oilعلمی- پژوهشیagricultural research13963
41Optimization of the subcritical water extraction of phenolic antioxidants from Crocus sativus petals of saffron industry residues: Box-Behnken design and principal component analysisISIInnovative Food Science & Emerging Technologies139536 2.997
42اثر شیرخشک و شیرین کننده استویا بر میزان آکریل آمید و خصوصیات شیمیایی فراورده دوناتعلمی- پژوهشیفرآوری و نگهداری مواد غذایی139581
43بررسی اثر جایگزینی ایزوله پروتئینی سویا و دمای سرخ کردن بر کاهش جذب روغن دوناتعلمی- پژوهشیعلوم و صنایع غذایی ایران13951354
44بهینه سازی شرایط استخراج ترکیبات زیست فعال از گلبرگ زعفران به روش سطح پاسخعلمی- پژوهشیپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139551
45Development of antioxidant active films containing sodium ascorbate (SA) and ethylene vinyl alcohol (EVOH) to extend the shelf life of peanutISIJOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE13955341.241
46Supercritical carbon dioxide extraction of antioxidants from Crocussativus petals of saffron industry residues: Optimization usingresponse surface methodologyISIJOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS1395121 3.481
47استخراج ترکیبات موثره گلبرگ زعفران به کمک امواج فراصوت و بهینه سازی شرایط استخراج آنعلمی- پژوهشیفناوری های نوین غذایی1395413
48اثر مقدار مخمر، زمان تخمیر و دمای سرخکردن بر میزان آکریل آمید و خصوصیات فیزیکوشیمیایی دوناتعلمی- پژوهشیپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139444
49Decreasing Acrylamide Formation in Fried Potato Slices Using Hydrocolloid Coatings and Bene Kernel OilISIJournal of Agricultural Science and Technology139417Supplementary Issue0.816
50Antioxidant Activity of Purslane (Portulaca oleracea L.) Seed Hydro-alcoholic Extract on the Stability of Soybean OilISIJournal of Agricultural Science and Technology13941760.828
51Comparing Physicochemical Properties of Three Types Iranian Vinegarsعلمی- پژوهشیAmerican Journal of Food Science and Nutrition139424
52اثر پودر آب پنیر و بیکربنات سدیم بر مقدار آکریلآمید در بیسکویتهای پتی بور و مادرعلمی- پژوهشیپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139443
53مطالعه و مقایسه فعالیت مهارکنندگی و ضداکسایشی عصاره های متانولی-آبی بذر زیره سیاه، گشنیز و شویدعلمی- پژوهشیعلوم و صنایع غذایی ایران13941246
54تاثیر روغن مغز بنه مواد صابونی ناشونده آن در مقایسه با پوشش های مختلف بر میزان جذب روغن خلال سیب زمینی طی فرایند سرخ کردن عمیقعلمی- پژوهشینوآوری در علوم و فناوری غذایی139473
55Estimation of Kinetic Parameters of Walnut Oil Using Rancimat TestISIJournal of Applied Environmental and Biological Sciences1393
56Evaluation of Extraction Percentage and Physicochemical Properties of Walnut OilISIJournal of Applied Environmental and Biological Sciences1393
57Modeling of oxidation stability of canola oil using artificial neural networks during deep fat frying of potatoesISIJournal of Food Processing & preservation1393
58تأثیر بسته‌بندی با اتمسفر تغییر یافته بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی گل زعفران طی زمان نگهداریعلمی- پژوهشینشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران1393
59تأثیر صمغ دانه شاهی بر خواص رئولوژیکی و بافتی ماست کم‌چربعلمی- پژوهشیپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139333
60Rheological properties of low fat yogurt containing cress seed gumعلمی- پژوهشیAgricultural Science1392
61ارزیابی زمان دورریزی روغن کانولا بر اساس شاخص‌های اکسایشی طی سرخ کردن عمیق سیب زمینیعلمی- پژوهشیپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139221
62بررسی اثر فرایند تصفیه غشایی بر پارامترهای اکسایشی روغن کانولاعلمی- پژوهشیعلوم و صنایع غذایی ایران13921040
63Colloid-enhanced ultrafiltration of canola oil: Effect of process conditions and MWCO on flux, fouling and rejectionsISIJournal of Food Processing and Preservation1392
64Micelle-enhanced Ultrafiltration of Chemical Pretreated Crude Canola Oil MiscellaISIInternational Journal of Food Engineering1391
65Filtration of crude canola oil miscella utilizing PVDF membrane: the effects of pretreatments and operating conditionsISIInternational Journal of Food Engineering1391
66بررسی تأثیر دمای نگهداری و جنس بسته بر خصوصیات کمی، کیفی گل زعفران بسته‌بندی شده تحت اتمسفر تغییر یافتهعلمی- پژوهشیپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139114
67تأثیر غلظت‌های مختلف مالتودکسترین و پلی وینیل پیرولیدون بر پایداری ترکیبات مؤثره‌ی ریزپوشانی شده‌ی زعفران با روش خشک کن پاششیعلمی- پژوهشیپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139114

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره عنوان همایش علمی معتبر تاریخ برگزاری کشور شهر
1بررسی بازار خرمای طیبهمایش ملی اقتصاد تجاری سازی و فرآوری محصول خرما1399/09/26ایرانسیستان و بلوچستان
2Magnetic solid-phase extraction based on graphene nanocomposite for purification of vitamin E from vegetable oil waste2nd international conference on science and development of Nanotechnology1398/12/22گرجستانتفلیس
3بررسی اثر آنتی اکسیدانی روغن کنجد و پوشش دهی بر مقدار آکریل آمید و جذب روغن دوناتبیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی1394/08/23 قوچان
4کاهش مقدار آکریل آمید و جذب روغن برش های سیب زمینی با استفاده از اثر آنتی اکسیدانی روغن کنجد و پوشش¬دهیبیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی1394/08/23 قوچان
5Optimization of the subcritical water extraction of bioactive compounds from saffron petal using response surface methodologyچهارمین کنگره ملی گیاهان دارویی1394/02/22 تهران
6بررسی درصد استخراج و خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن گردوسومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی1393/08/26
7Reduction of acrylamide formation and oil uptake using basil (ocimum basilicum) seed mucilage and pectin coatings during potato deep fryingThe 1st International Conference on Natural Food Hydrocollides1393/07/30
8Reduction of acrylamide formation and oil uptake using garden cress (Lepidium sativum) seed mucilage and pectin coatings in doughnutThe 1st International Conference on Natural Food Hydrocollides1393/07/30
9The effect of carboxymethyl cellulose, saalab and tragacanth coating agents on physicochemical and sensory properties of deep fried doughnutThe 1st International Conference on Natural Food Hydrocollides1393/07/30
10تعیین پارامترهای سینیتیکی واکنش اکسایش روغن گردو با آزمون رنسیمتسومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی1393
11Comparative fatty acids composition and oxidative stability index of black cumin, coriander and dill seeds oil12th Euro Fed Lipid1393
12Fatty acid composition and oxidation kinetic parameters of purslane (portulaca oleracea) seed oil12th Euro Fed Lipid1393
13تولید فراورده قنادی آدامس حاوی اسانس بهار نارنجدومین همایش ملی بهار نارنج و فضای سبز شهری ساری1392
14بررسی اثر پوشش خوراکی ثعلب بر کاهش جذب روغن دونات طی فرایند سرخ کردن عمیقبیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران1392
15بررسی ساختار اسید چرب و پارامترهای سینتیکی اکسایش روغن دانه خرفهبیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1392
16بررسی اثر نوع و درصد گوشت بر میزان آکریل آمید و خصوصیات کیفی برگرهابیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران1392
17بررسی اثر جایگزینی ایزوله پروتئینی سویا بر کاهش جذب روغن دونات طی سرخ کردن عمیقبیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران1392
18بررسی و مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره‌های متانولی-آبی و اتانولیف آبی گشنیز با آنتی اکسیدان سنتزی BHTدومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی1392
19بررسی اثر قند اینورت بر میزان تشکیل آکریل آمید در بیسکوئیت پتی بور و مادربیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران1392
20Evaluation of antioxidant activity of ethanolic and methanolic extracts of purslane seedsدومین کنگره ملی گیاهان دارویی1392
21Evaluation of antioxidant activity of Dill water- methanolic extract on the stability of soybean oil11th Euro Food Lipids Congress1392
22اثر پیش تیمارهای فیزیکی و بیولوژیکی و تغییر فرمولاسیون بر میزان آکریل آمید چیپس سیب زمینیدوازدهمین کنگره تغذیه ایران1391
23بررسی اثر بسته بندی با اتمسفر تغییر یافته بر خصوصیات کمی و کیفی گل زعفراندومین سمینار ملی امنیت غذایی1391
24ریزپوشانی مواد مؤثره زعفرانهمایش ملی آخرین دستاوردهای پژوهشی زعفران1391
25تاثیر جنس بسته، دما و زمان نگهداری در بسته بندی تحت اتمسفر تغییر یافته گل زعفران بر درصد رطوبت زعفران استحصالیهمایش ملی بهداشت و ایمنی غذا1391
26مقایسه ریزساختار و برخی از خصوصیات ریزکپسول های زعفران تهیه شده با خشک کن انجمادی و پاششیهمایش ملی بهداشت و ایمنی غذا1391
27معرفی زعفران و استفاده از انکپسولاسیون (ریزپوشانی) بعنوان روشی نوین جهت حفاظت و پایداری بیشتر ترکیبات حساس گیاهیهمایش ملی بهداشت و ایمنی غذا1391
28بررسی و مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره‌های متانولی-آبی و اتانولی-آبی زیره سیاه با آنتی اکسیدان سنتزی BHTکنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی غذا1391
29بررسی اثر پوشش کربوکسی متیل سلولز بر کاهش جذب روغن دونات طی سرخ کردن عمیقکنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی غذا1391
30بررسی اثر درصد گوشت قرمز بر میزان آکریل آمید در همبرگرکنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی غذا1391
31اثر پوشش دهی پسته با هیدروکلوئید متیل سلولز بر میزان آفلاتوکسین آن در طی نگهداریدوازدهمین کنگره تغذیه ایران1391
32بررسی اثر پوشش خوراکی متیل سلوولز بر کاهش میزان تولید آفلاتوکسین در طی دوره نگهداری بادام زمینیدوازدهمین کنگره تغذیه ایران1391
33شبیه سازی تغییرات رنگ و گرانروی روغن کانولا طی سرخ کردن عمیق سیب زمینی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعیهمایش ملی بهداشت و ایمنی غذا1391

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان پایان‌نامه نام دانشجو مقطع تحصیلی پایان نامه دانشگاه تاریخ دفاع سمت
1جداسازی توکوفرول ها و استرول ها از تقطیرات مرحله بوگیری روغن گیاهی با استفاده از تکنیکهای سیال فوق بحرانی و نانو کامپوزیتهای مغناطیسیپریسا جعفریان اصلدکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1398/12/21استاد راهنما
2تشکیل، بررسی و مقایسه سامانه کف جامد بر پایه عصاره ریشه چوبک و شیرین‌بیان با قابلیت استفاده در مارشمالوی بدون ژلاتینماریه مردانیدکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1398/12/11استاد راهنما
3بررسی اثر نشاسته با آمیلوز بالا بر خواص فیزیکوشیمیایی، بافتی و ساختاری کنسرو نودل زرد قلیایی با قابلیت اتصال عرضی با ترانس گلوتامیناز میکروبیلیدا شاهسونی مجرددکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1396/11/18استاد مشاور
4استخراج عصاره گیاهی پونه سای بینالودی با استفاده از فرایندهای فراصوت و میدان پالس الکتریکی و ریزپوشانی عصاره حاصل و بررسی سینتیک رهایش در ماده غذاییافسانه عظیمیدکتری PhDدانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار1396/10/13استاد مشاور
5استخراج ترکیبات زیست فعال از گلبرگ زعفران با استفاده از فرایندهای نوین استخراج (فراصوت، آب مادون بحرانی و کربن دی اکسید فشار بالا) و تولید پودر ریزپوشانی شده از آنزهرا احمدیان کوچکسراییدکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1396/08/03استاد راهنما
6اثر روغن کنجد و پوشش های شاهی، زانتان و پکتین بر تشکیل آکریل آمید در دونات طی فرآیند سرخ کردن عمیقساره رشیدیکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان1394/11/20استاد راهنما
7بررسی اثر شرایط فرایند و فرمولاسیون بر میزان آکریل¬آمید در فراورده دوناتزهره قائینیکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان1393/01/27استاد راهنما
8بررسی اثر نوع آرد، شرایط فرایند و پوشش دهی بر میزان جذب روغن دونات طی فرایند سرخ¬کردن عمیقمریم عجمکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان1392/06/20استاد راهنما
9بررسی اثر اجزاء فرمولاسیون بر محتوی آکریل آمید در بیسکویت پتی بور و مادرآرپا خچومیانکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان1392/06/20استاد راهنما
10بررسی اثر اجزاء فرمولاسیون بر میزان تشکیل آکریل آمید در همبرگرمینا سعیدیانکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان1392/06/20استاد راهنما
11بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و پایداری اکسایشی روغن خرفهراضیه جلالیکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان1392/02/19استاد راهنما
12تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی، قدرت آنتی اکسیدانی و پایداری اکسایشی روغن و عصاره های متانولی-آبی بذرهای گشنیز، زیره سیاه و شویدمتین سلیمانیکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان1391/12/28استاد راهنما
13بررسی تاثیر فرایندهای مقدماتی روغن مغز بنه و مواد صابونی ناشونده آن بر میزان آکریل آمید سیب زمینی طی فرایند سرخ کردن عمیقدینا السادات موسویانکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان1391/06/15استاد راهنما

کتاب ها
hide/show

ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ انتشار
1دانش و صنعت آجیل و خشکبارتدوین کتاب (به شیوه گردآوری)1395/07/30

اختراعات
hide/show


تدریس
hide/show

ردیف عنوان درس تعداد واحد مقطع تدریس سال تحصیلی نیمسال تحصیلی
1برهمکنش های مواد غذایی2دکترا1398دوم
2برهمکنش در مواد غذایی2دکترا1397دوم

تدریس در دوره/کارگاه
hide/show

ردیف عنوان کارگاه/ دوره محل برگزاری کارگاه تاریخ شروع تاریخ پایان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه