تخمین آماری تولید زعفران در سال1401 در اقلیم های خراسان (طرح فناوری)

-


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: عبداله ملافیلابی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 34001001
عنوان فارسی طرح تخمین آماری تولید زعفران در سال1401 در اقلیم های خراسان (طرح فناوری)
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب
تاریخ شروع 1401/05/27
تاریخ خاتمه 1401/11/26

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
عبداله ملافیلابیمجری