بررسی تجربی و عددی تأثیر الگوهای مختلف جریان دو فاز بر فرآیند اولترافیلتراسیون


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
نویسندگان
نویسندگان
مقالات مرتبط
مقالات مرتبط
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

اطلاعات کلی پایان نامه
hide/show

کد 140
عنوان فارسی پایان‌نامه بررسی تجربی و عددی تأثیر الگوهای مختلف جریان دو فاز بر فرآیند اولترافیلتراسیون
عنوان لاتین پایان‌نامه Experimental and numerical investigations of two phase flow patterns effect on ultrafiltration
وضعیت انجام
تاریخ تصویب 1393/11/02
تاریخ شروع
تاریخ پایان
سال
فصل
مقطع تحصیلی پایان نامه کارشناس ارشد
نوع پایان نامه کاربردی
رشته تخصصی
بودجه
کلمات کلیدی

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
چکیده پایان نامهدر این پایان نامه به بررسی تجربی و عددی تأثیر الگوهای مختلف جریان دو فاز بر فرآیند اولترافیلتراسیون پرداخته شده است. به منظور بررسی تجربی تأثیر الگوهای جریان دو فاز، مدول شفاف طراحی و ساخته شد و سرعت و اندازه حباب‌ها از طریق فیلم برداری توسط یک دوربین پر سرعت و با استفاده از پردازش تصویر تعیین شد بررسی عددی تأثیر الگوهای جریان دو فاز با استفاده از نرم افزار دینامیک سیالات محاسباتی، کد متن باز اپن‌فم انجام شده است. نتایج تجربی نشان داد که به طور کلی حباب‌زایی میزان شار تراوه به شدت افزایش می‌دهد. نتایج پردازش تصویر نشان داد که اگرچه تعداد حباب‌ها در الگوی حبابی از الگوی حلزونی بیشتر می‌باشد اما قطر میانگین حباب ها در الگوی حلزونی بیشتر می‌باشد. همچنین، نسبت بیشتر گاز به مایع در هر دو الگو موجب افزایش اندازه و تعداد حباب‌ها می‌شود. نتایج عددی که با استفاده از روش نسبت حجمی سیال بدست‌ آمده است، انطباق خوبی با نتایج آزمایشگاهی دارد، نشان داد که حباب‌ها با افزایش گرادیان سرعت و تلاطم باعث افزایش تنش برشی و جدایی رسوب از سطح غشا می‌شوند. همچنین نتایج عددی نشان داد که الگوی حلزونی تأثیر بیشتری در افزایش تنش برشی متوسط غشا دارد. به طور کلی نتایج تجربی و عددی حاکی از این مساله می‌باشند که تأثیر الگوی حلزونی از الگوی حبابی در افزایش تنش برشی و شار تراوه بیشتر می‌باشد.
خلاصه

نویسندگان
hide/show

ردیف نام همکار سمت همکار سمت همکار پایان‌نامه
1علی فائزیان استاد راهنما
2محمد پسندیده فرد استاد راهنما

مقالات مرتبط
hide/show

عنوان مقاله
Slug and bubble flows in a flat sheet ultrafiltration module: Experiments and numerical simulation