تولید نانوحامل های لیپیدی زیگزانتین استخراج شده از اسپیرولینا پلاتنسیس و ارزیابی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و رهایش آن ها


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
نویسندگان
نویسندگان
مقالات مرتبط
مقالات مرتبط
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

اطلاعات کلی پایان نامه
hide/show

کد 185
عنوان فارسی پایان‌نامه تولید نانوحامل های لیپیدی زیگزانتین استخراج شده از اسپیرولینا پلاتنسیس و ارزیابی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و رهایش آن ها
عنوان لاتین پایان‌نامه Production of Zeaxanthin-Loaded Nanocarriers and Evaluation of Its Physicochemical Properties and Their Release
وضعیت انجام
تاریخ تصویب 1397/09/05
تاریخ شروع
تاریخ پایان
سال
فصل
مقطع تحصیلی پایان نامه دکتری PhD
نوع پایان نامه کاربردی
رشته تخصصی
بودجه
کلمات کلیدی

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
چکیده پایان نامه
خلاصه

نویسندگان
hide/show

ردیف نام همکار سمت همکار سمت همکار پایان‌نامه
1محمدعلی حصاری نژاد استاد مشاور
2مژگان امتیازجو استاد راهنما
3اقدس بنائی استاد راهنما
4فاطمه اشرفی استاد مشاور

مقالات مرتبط
hide/show

عنوان مقاله
Preparation of solid lipid nanoparticles and nanostructured lipid carriers containing zeaxanthin and evaluation of physicochemical properties
Evaluation of in vitro release of zeaxanthin-containing nanocarriers