ارزیابی تولید کروسین در کشت سوسپانسیون سلولی زعفران در بیوراکتور بسته


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
نویسندگان
نویسندگان
مقالات مرتبط
مقالات مرتبط
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

اطلاعات کلی پایان نامه
hide/show

کد 305
عنوان فارسی پایان‌نامه ارزیابی تولید کروسین در کشت سوسپانسیون سلولی زعفران در بیوراکتور بسته
عنوان لاتین پایان‌نامه Investigation of Crocin Production in Suspension Culture of Saffron in Fed-Batch Bioreactor
وضعیت انجام
تاریخ تصویب 1396/07/16
تاریخ شروع
تاریخ پایان
سال
فصل
مقطع تحصیلی پایان نامه دکتری PhD
نوع پایان نامه کاربردی
رشته تخصصی
بودجه
کلمات کلیدی

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن

نویسندگان
hide/show

ردیف نام همکار سمت همکار سمت همکار پایان‌نامه
1خدایار همتی استاد راهنما
2سید مهدی زیارت نیا استاد راهنما

مقالات مرتبط
hide/show

عنوان مقاله
اثر برخی الیسیتورهای زیستی و غیرزیستی جهت افزایش تولید کروسین در کشت سوسپانسیون سلول زعفران
تاثیر انواع محیط کشت بر میزان رشد توده سلولی و کروسین در کشت سلولی تعلیقی زعفران
Optimization of conditions for increasing of saffron cell biomass and crocin production in stirred bioreactor
تأثیر انواع کربوهیدرات بر رشد توده سلولی در کشت سلولی تعلیقی زعفران
اثر تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر رشد توده سلولی در کشت سلولی تعلیقی زعفران