سید مهدی  زیارت نیا

 فعالیت های پژوهشی

 

سید مهدی زیارت نیا

در مؤسسه علوم و صنایع غذایی 


رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی

چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی (19)
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده (20)
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده (37)
پایان نامه ها
پایان نامه ها(5)
کتاب ها
کتاب ها(1)
اختراعات
اختراعات(7)
تدریس
تدریس(12)
تدریس در دوره/کارگاه
تدریس در دوره/کارگاه(4)
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : سید مهدی زیارت نیا دانشکده/محل خدمت : گروه زیست فناوری مواد غذایی
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Seyyed Mahdi Ziaratnia آخرین مدرک تحصیلی : دکتری PhD
رشته تخصصی : مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات گرایش بیوتکنولوژی تلفن تماس-محل کار : 35425332
مرتبه علمی : استادیار پست الکترونیک : m.ziaratnia@rifst.ac.ir
آدرس محل کار : کیلومتر 12 بزرگراه مشهد - قوچان، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
مهندسی کشاورزی-اصلاح نباتات گرایش بیوتکنولوژیدکتری PhD1388دانشگاه پرتوریا - آفریقای جنوبی
مهندسی کشاورزی-اصلاح نباتاتکارشناس ارشد1374دانشگاه تربیت مدرس
زراعت و اصلاح نباتات کارشناس1369دانشگاه گیلان

طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی اثر فراصوت بر کاهش آلودگی و ویژگی های فیزیکی پیاز زعفران و تعیین محتوای کروسین در کلاله های بدست آمده از القای امواج فراصوت بر پیازهاناظر1400/08/291401/06/19
2تدوین ره نگاشت جیره عملیاتی نیروهای مسلح در افق 5 سالهمجری1399/09/231400/03/23
3طراحی و تدوین مدل ارزیابی کیفیت و رتبه بندی خرما بر اساس شاخص های طیبناظر1397/06/141398/10/30
4طراحی مدل مفهومی و بررسی امکان سنجی زنجیره تولید تا مصرف نان طیبهمکار1395/11/011399/08/24
5تدوین نقشه راه کانون صنایع غذایی در کریدور علم و فناوری رضویناظر1395/08/151396/07/30
6بهینه سازی تولید بتاگلوکان از قارچ صدفی Pleurotus ostreatus در فرمانتور و کاربرد آن در تولید ماست فراسودمند و کم چربهمکار1395/03/261398/12/29
7بهینه‌سازی شناسائی و اندازه‌گیری میزان آلاینده‌های میکروبی زعفرانمجری1394/12/191397/10/22
8مطالعه صمغ های بومی ایران و تدوین نقشه راهناظر1394/12/051397/12/26
9ارزیابی تولید کروسین در کشت سوسپانسیون سلولی زعفران در بیوراکتور آزمایشگاهیمجری1394/07/011400/01/15
10بررسی خصوصیات مولکولی و بیوشیمیایی آنزیم های مؤثر در بیوسنتز کروسین زعفران ایرانی (Crocus sativus)مجری1392/09/051399/11/19
11بررسی اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر طولانی کردن خواب و ترکیبات مؤثره زعفران (Crocus sativus) در شرایط کنترل شدهمجری1392/08/011394/04/31
12بررسی توده های بومی کاسنی، استخراج اینولین و امکان سنجی تولید ترکیبات فراسودمند از آنناظر1392/05/201394/09/05
13بررسی امکان تولید کروسین با استفاده از سیستم کشت سلولی زعفران ایرانی (Crocus sativus)مجری1390/08/101393/12/10
14بررسی نقش آنزیم (C4H) در چرخه ثانویه سنتز فلاونول ها از طریق بیان آن در مخمر نانمجری1389/04/011389/09/15
15بررسی اثر کشت سلولی بر میزان کومین آلدئید در زیره سیاه (Bunium persicum)مجری1388/10/211391/06/01
16بررسی سیتوژنتیکی توده­های زرشک دانه­دار و بی­دانه استان­های خراسان و بررسی علل بی­دانگی زرشک زراعیناظر1388/08/041390/10/04
17تولید کلاله زعفران بروش کشت بافت ومقایسه ترکیبات آن با زعفران طبیعی به روش HPLCمجری1380/08/011383/08/01
18تولید و تکثیر گیاه رز هفت رنگ به روش کشت بافت گیاهیمجری1376/08/201379/11/20
19تکثیر زیره سیاه بروش کشت درون شیشه‌ایمجری1375/02/151378/06/27

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه علمی معتبر نام نشریه سال انتشار/ارائه شمسی دوره (volume) شماره ضریب تاثیر
1بررسی تولید بتا گلوکان از میسلیوم قارچ صدفی Pleurotus ostreatus به روش کشت غوطه‌وری و ارزیابی تکنیک‌های استخراج آنscopusپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی1402
2Image Analysis for Detection of Crocin Content of Saffron Corm Derived Cells Under Different Physiological and Chemical Conditionsscopusپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی1402
3همسانه سازی و بررسی بیوانفورماتیکی ژن UGT در زعفران (Crocus sativus ) ایرانISCزراعت و فناوری زعفران1402113
4Improvement of friable callus induction of Crocus sativus L. and establishment of a cell suspension culture system with high biomassscopusjournal of horticulture and postharvest research140264
5Optimization of conditions for increasing of saffron cell biomass and crocin production in stirred bioreactorJCRPLANT CELL TISSUE AND ORGAN CULTURE14011491-22.726
6The effect of developmental stages of corm, type of medium and plant growth regulators in callus induction of Crocus sativus L.ISCJournal of Horticulture and Postharvest Research14004(SPECIAL ISSUE)
7همسانه سازی و بررسی بیوانفورماتیکی ژن های CCD4a و CCD4b در زعفران (Crocus sativus) ایرانISCزراعت و فناوری زعفران139982
8همسانه سازی و بررسی بیوانفورماتیکی ژن CCD1 در زعفران (Crocus sativus L.) ایرانISCپژوهش های زعفران139981
9Effect of plant growth regulators on control of saffron (Crocus sativus L.) corm dormancyISCJournal of Horticulture and Postharvest Research139822
10اثر غلظت تنظیم کننده های رشد بر عملکرد گل و کلاله زعفران در شرایط کشت بدون خاکISCپژوهش های زعفران139871
11Extraction Efficiency of β-D-glucan from Waste Part of Bottom Mushroom (Agaricus bisprous) and its Ability to Adsorb Aflatoxin B1scopusپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139884
12بررسی تولید کومین آلدئید به عنوان طعم دهنده مواد غذایی با استفاده از سیستم کشت توأم سلولی زیره سیاه کوهی Bunium persicum [Boiss] و زیره سیاه اروپایی Carum carvi L.ISCپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139552
13In vitro microtuberization of Black Zira (Bunium persicum Boiss)scopusAfrican journal of biotechnology13941425
14تأثیر ترکیب‌های هورمونی بر القای کالوس گیاه دارویی کرفس کوهی (Kelussia odoratissimia Mozaff.) و بررسی رشد آن در محیط کشت مایععلمی پژوهشیتحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1393306
15تعیین محیط کشت و ترکیب هورمونی مناسب جهت القای کالوس و استقرار کشت تعلیقی سلولی زیره سیاه Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch.تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران1392 2
16مطالعه اثر ضد باکتریایی عصاره سلولی حاصل از کشت درون شیشه‌ای زیره سیاه و مقایسه آن با عصاره حاصل از بذر و اسانسISCپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139221
17Comparison of Cuminaldehyde Contents from Cell Suspension Cultures and Seeds of [Bunium persicumعلمی پژوهشیNotulae Scientia Biologicae1391
18استخراج و شناسایی اسکوپولتین از کشت سوسپانسیون سلولی زیره سیاه (Bunium persicum)علمی پژوهشیزیست فناوری گیاهان زراعی139123
19آنالیز فیلوژنتیک ژن3C ویروس تب برفکی جداشده در ایران در سال 1389علمی پژوهشیعلوم دامی (پژوهش و سازندگی)1390-93
20بررسی اثر تنظیم کننده های رشد و نسبت آمونیوم به نیترات در کشت درون شیشه ای رز مینیاتورعلمی پژوهشیعلوم کشاورزی ایران1385121

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره عنوان همایش علمی معتبر تاریخ برگزاری کشور شهر
1تأثیر انواع کربوهیدرات بر رشد توده سلولی در کشت سلولی تعلیقی زعفرانششمین همایش ملی زعفران1400/08/27ایرانگناباد
2اثر تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر رشد توده سلولی در کشت سلولی تعلیقی زعفرانششمین همایش ملی زعفران1400/08/26ایرانگناباد
3یافته‎ های جدید در حوزه بیوتکنولوژی و به ‎نژادی زعفرانششمین همایش ملی زعفران1400/08/26ایرانگناباد
4اثر برخی الیسیتورهای زیستی و غیرزیستی جهت افزایش تولید کروسین در کشت سوسپانسیون سلول زعفراناولین همایش ملی چالش های فرآوری زنجیره ارزش گیاهان دارویی و معطر1399/11/25ایرانارومیه
5تاثیر انواع محیط کشت بر میزان رشد توده سلولی و کروسین در کشت سلولی تعلیقی زعفراناولین همایش ملی چالش های فرآوری زنجیره ارزش گیاهان دارویی و معطر1399/11/25ایرانارومیه
6مروری بر آلودگی های میکروبی زعفران (Crocus Sativus L) و ارائه راهکارهای کنترل آنهمایش بین المللی مطالعات میان رشته ای در صنایع غذایی و علوم تغذیه1398/09/21ایرانتهران
7بررسی خصوصیات ملکولی آنزیم های برشی کارتنوئیدی در چرخه تولید ترکیبات مؤثره زعفران (Crocus sativus L.)پنجمین همایش ملی زعفران1397/08/23ایرانتربت حیدریه
8Bioreactor and Production of Plant Medicinal CompoundsInternational Conference on Promotion of Scientific Regional Cooperation On Food and Agricultural Sciences.1397/06/02ایرانمشهد
9A review of the ability to absorb various fungal toxins using β-D glucan extracted from various sources2ND International Congress on Food Science and Technology1397/02/07ایرانساری
10فراوری و بسته بندی زعفرانهمایش منطقه‌ای زعفران1393/02/04
11Optimization of medium for maximum production of biomass in cell suspension of saffronسومین کنگره ملی گیاهان دارویی1393
12بررسی فعالیت ضد میکروبی عصاره حاصل از بذر و کشت سوسپانسیون سلولی زیره سیاهبیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران1392
13ارزیابی اثر ضد باکتریایی دو روش مختلف استخراج اسانس زیره سیاهبیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران1392
14بررسی القای تولید کالوس ترد در زعفرانبیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران1392
15شناسایی ترکیبات مؤثره حاصل از کشت تعلیقی با روش‌های اسپکتروفتومتری و HPLC در زعفراندومین همایش ملی آخرین دستاوردهای پژوهشی زعفران1392
16تولید کالوس ترد و شکننده برای کشت سلولی در اثر تنظیم کننده‌های رشد بر زعفراناولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
17استقرار کشت سلولی و استخراج ترکیبات با TLC در زعفراناولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
18بررسی اثر سوکروز جدا اتوکلاو شده بر روی القای کالوس زعفراندومین همایش ملی آخرین دستاوردهای پژوهشی زعفران1392
19In vitro callus induction and production of stigma-like structures of saffron (Crocus Sativus)4th International Saffron Symposium1391/08/01 هند - کشمیر
20In vitro callus induction and production of stigma like structures of saffron4th International Saffron Symposium1391
21جداسازی و شناسایی ترکیب فلورسانس از کشت سوسپانسیون سلولی زیره سیاهسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی1391
22بررسی اثر محرک ها بر رشد سلولی زیره سیاهسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی1391
23بررسی اثر تنظیم کننده‌های رشد بر القای کالوس در زعفرانسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی1391
24اثر تنظیم کننده‌های رشد بر القای کالوس در زرشک بیدانهسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی1391
25بررسی هورمون های کینتین و بنزیل آدنین بر جنین زاییسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی1391
26بررسی تأثیر عوامل مختلف بر القای کالوس و ایجاد کشت سلولی گیاه دارویی کرفس کوهیسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی1391
27Invitro callus and production of stigmalike structures saffron (Crocus sativus L.)IV International saffron symposium "advances in saffron biology, technology and trade1391
28Application of in vitro culture for germination and tuberization of black zira (bunium persicum)International Conference Medicinal And Aromatic Plants In Generting Of New Values In 21st Century 1390
29بررسی امکان تولید ریز غده های زیره سیاه از طریق کشت بافتهمایش ملی گیاهان دارویی1389
30بررسی امکان تولید کالوس در گیاه دارویی کلوس (Kelussia odoratissima) در شرایط درون شیشه ای 1389
31اثر مواد تنظیم کننده رشد و نسبت های مختلف آمونیوم به نیترات در مراحل مختلف رشد رز هفت رنگ در شرایط In vitroدومین کنگره علوم باغبانی ایران - شهریور 13791379/06/29 کرج
32جوانه زنی و تولید ریز غده زیره سیاه (Bunium persicum) در شرایط In vitroدومین کنگره علوم باغبانی ایران - شهریور ماه 13791379/06/29 کرج
33جنین زایی بدنی در زیره سیاهششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران1379/06/13 دانشگاه مازندران
34Somatic embryogenesis in Black cumin (Bunium persicum) 6th Iranian congress of Agronomy & Plant Breeding Sciences1379 کرج
35تعیین بهترین آتی بیوتیک و غلظت مناسب جهت کنترل آلودگی های باکتریایی در کشت بافت سیب زمینیپنجمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1377/06/09 اصفهان
36تعیین بهترین محیط کشت غده زایی از نظر میزان نیتروژن در کشت بافت سیب زمینیچهارمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1375/06/04 اصفهان
37Comparison of four Potato cultivars for production of microtuber in vitro condition4th Iranian congress of Agronomy & Plant Breeding Sciences1375 اصفهان

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان پایان‌نامه نام دانشجو مقطع تحصیلی پایان نامه دانشگاه تاریخ دفاع سمت
1جداسازی و بیان ژن‌های CCD2 و GTs زعفران (Crocus sativus L.) در E. coli در جهت بررسی امکان تولید کروسین از بتا-کاروتنمحمد جواد حبیب زادهدکتری PhDدانشگاه تبریز1399/11/20استاد راهنما
2بررسی ریز ازدیادی رز هفت رنگسیدحسین هاشمی مقدمکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات استاد مشاور
3ارزیابی تولید کروسین در کشت سوسپانسیون سلولی زعفران در بیوراکتور بستهسمیه امینیدکتری PhDدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان استاد راهنما
4بررسی اثر وزن پیاز روی عملکرد زعفران در اقلیم نیشابورامین رمضانیکارشناس ارشددانشگاه تربیت مدرس استاد مشاور
5بررسی تولید Z-لگوستیگ با استفاده از روش کشت سلولی در کرفس کوهی (Kelussia Odaratissimia Mozaff)لیلا رازقیدکتری PhDدانشگاه فردوسی مشهد استاد راهنما

کتاب ها
hide/show

ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ انتشار
1کشت بافت درختان

اختراعات
hide/show


تدریس
hide/show


تدریس در دوره/کارگاه
hide/show

ردیف عنوان کارگاه/ دوره محل برگزاری کارگاه تاریخ شروع تاریخ پایان
1کشت بافت گیاهی 4
2کشت بافت گیاهی 3
3کشت بافت گیاهی 2مرکز خراسان1379/08/281379/09/03
4کشت بافت گیاهیپژوهشکده خراسان1377/05/241377/05/29

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه