سید مهدی  زیارت نیا

 فعاليت هاي پژوهشي

 

سید مهدی زیارت نیا

در مؤسسه علوم و صنايع غذايي چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي (18)
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده (14)
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده (28)
پايان نامه ها
پايان نامه ها(3)
کتاب ها
کتاب ها(1)
اختراعات
اختراعات(2)
تدريس
تدريس(0)
تدريس در دوره/کارگاه
تدريس در دوره/کارگاه(4)
مؤسسه علوم و صنايع غذايي
مؤسسه علوم و صنايع غذايي
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي(فارسي) : سید مهدی زیارت نیا پايه علمي : 17
نام و نام خانوادگي(انگليسي) : Seyyed Mahdi Ziaratnia آخرين مدرک تحصيلي : دکتری PhD
سال تولد : 1346 نوع استخدام : رسمی قطعی
جنسيت : مرد دانشکده/محل خدمت : گروه زیست فناوری مواد غذایی
رشته تخصصي : مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات گرایش بیوتکنولوژی تلفن تماس-محل کار : 35425332
مرتبه علمي : استادیار پست الکترونيک : m.ziaratnia@rifst.ac.ir
آدرس محل کار : کیلومتر 12 بزرگراه مشهد - قوچان، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه
زراعت و اصلاح نباتات کارشناس1369دانشگاه گیلان
مهندسی کشاورزی-اصلاح نباتاتکارشناس ارشد1374دانشگاه تربیت مدرس
مهندسی کشاورزی-اصلاح نباتات گرایش بیوتکنولوژیدکتری PhD1388دانشگاه پرتوریا - آفریقای جنوبی

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان
عضو هیأت علمیمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1380/02/18

طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف عنوان محل اجراي طرح سمت مدت طرح(ماه) تاريخ شروع تاريخ پايان
1تشخیص منشأ ژلاتین (گاوی و خوکی) در مواد غذایی به روش مولکولی مجری
2تکثیر زیره سیاه بروش کشت درون شیشه‌ای مجری411375/02/151378/06/27
3تولید و تکثیر گیاه رز هفت رنگ به روش کشت بافت گیاهی مجری391376/08/201379/11/20
4تولید کلاله زعفران بروش کشت بافت ومقایسه ترکیبات آن با زعفران طبیعی به روش HPLC مجری361380/08/011383/08/01
5بررسی سیتوژنتیکی توده­های زرشک دانه­دار و بی­دانه استان­های خراسان و بررسی علل بی­دانگی زرشک زراعی ناظر261388/08/041390/02/04
6بررسی اثر کشت سلولی بر میزان کومین آلدئید در زیره سیاه (Bunium persicum) مجری311388/10/211390/08/21
7بررسی نقش آنزیم (C4H) در چرخه ثانویه سنتز فلاونول ها از طریق بیان آن در مخمر نان مجری51389/04/011389/09/15
8بررسی امکان تولید کروسین با استفاده از سیستم کشت سلولی زعفران ایرانی (Crocus sativus) مجری401390/08/101393/02/10
9بررسی توده های بومی کاسنی، استخراج اینولین و امکان سنجی تولید ترکیبات فراسودمند از آن ناظر271392/05/201394/05/20
10بررسی اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر طولانی کردن خواب و ترکیبات مؤثره زعفران (Crocus sativus) در شرایط کنترل شده مجری211392/08/011394/02/01
11بررسی خصوصیات مولکولی و بیوشیمیایی آنزیم های مؤثر در بیوسنتز کروسین زعفران ایرانی (Crocus sativus) مجری241392/09/051394/09/05
12ارزیابی تولید کروسین در کشت سوسپانسیون سلولی زعفران در بیوراکتور آزمایشگاهی مجری241394/07/011396/06/31
13مطالعه صمغ های بومی ایران و تدوین نقشه راه ناظر101394/12/051395/10/04
14بهینه‌سازی شناسائی و اندازه‌گیری میزان آلاینده‌های میکروبی زعفران مجری241394/12/191396/12/18
15بهینه سازی تولید بتاگلوکان از قارچ صدفی Pleurotus ostreatus در فرمانتور و کاربرد آن در تولید ماست فراسودمند و کم چرب همکار181395/03/261396/09/25
16تدوین نقشه راه کانون صنایع غذایی در کریدور علم و فناوری رضوی ناظر111395/08/151396/08/14
17طراحی مدل مفهومی و بررسی امکان سنجی زنجیره تولید تا مصرف نان طیب همکار131395/11/011396/11/30
18طراحی و تدوین مدل ارزیابی کیفیت و رتبه بندی خرما بر اساس شاخص های طیب ناظر 1397/06/141399/03/13

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف عنوان نمايه نام نشريه سال انتشار/ارائه شمسي دوره (Volum) شماره ضريب تاثير وضعيت
1بررسی اثر تنظیم کننده های رشد و نسبت آمونیوم به نیترات در کشت درون شیشه ای رز مینیاتورعلمی پژوهشیعلوم کشاورزی1385 1 تایید نهایی
2Elicitation of 7-methyljuglone in Drosera capensisISISouth African journal of botany1385 75 تایید نهایی
3A novel phenolic compound and an alternative biosynthetic pathway for flavonoids in Helichrysum aureonitensISISouth African Journal Of Botany1387 تایید نهایی
4Isolation and Identification of a Novel Chlorophenol from a Cell Suspension Culture of Helichrysum aureonitensISIChemical & Pharmaceutical Bulletin (Japan)1388 57 تایید نهایی
5Comparison of Cuminaldehyde Contents from Cell Suspension Cultures and Seeds of [Bunium persicumعلمی پژوهشیNotulae Scientia Biologicae1391 تایید نهایی
6استخراج و شناسایی اسکوپولتین از کشت سوسپانسیون سلولی زیره سیاه (Bunium persicum)علمی پژوهشیمجله زیست فناوری گیاهان زراعی1391 تایید نهایی
7آنالیز فیلوژنتیک ژن3C ویروس تب برفکی جداشده در ایران در سال 1389علمی پژوهشینشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)1391 تایید نهایی
8تعیین محیط کشت و ترکیب هورمونی مناسب جهت القای کالوس و استقرار کشت تعلیقی سلولی زیره سیاه Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch.علمی پژوهشیدو فصلنامة تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران1392 2 تایید نهایی
9مطالعه اثر ضد باکتریایی عصاره سلولی حاصل از کشت درون شیشه‌ای زیره سیاه و مقایسه آن با عصاره حاصل از بذر و اسانس (Bunium persicum)علمی پژوهشینشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی1392 تایید نهایی
10تعیین محیط کشت و ترکیب هورمونی مناسب جهت القای کالوس و استقرار کشت تعلیقی سلولی زیره سیاه علمی پژوهشیدو فصلنامة تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران1392 تایید نهایی
11مطالعه اثر ضد باکتریایی عصاره سلولی حاصل از کشت درون شیشه‌ای زیره سیاه و مقایسه آن با عصاره حاصل از بذر و اسانس علمی پژوهشینشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی1392 تایید نهایی
12تأثیر ترکیب‌های هورمونی بر القای کالوس گیاه دارویی کرفس کوهی (Kelussia odoratissimia Mozaff.) و بررسی رشد آن در محیط کشت مایععلمی پژوهشیدو ماهنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1393 6 تایید نهایی
13In vitro microtuberization of Black Zira (Bunium persicum Boiss)scopusAfrican journal of biotechnology13941425 تایید نهایی
14بررسی تولید کومین آلدئید به عنوان طعم دهنده مواد غذایی با استفاده از سیستم کشت توأم سلولی زیره سیاه کوهی Bunium persicum [Boiss] و زیره سیاه اروپایی Carum carvi L.ISCنشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139552 تایید نهایی

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف عنوان مقاله نام کنگره عنوان همايش علمي معتبر نوع همايش شيوه ارائه تاريخ برگزاري کشور شهر وضعيت
1تعیین بهترین محیط کشت غده زایی از نظر میزان نیتروژن در کشت بافت سیب زمینیچهارمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سخنرانی1375/06/04 اصفهانتایید نهایی
2Comparison of four Potato cultivars for production of microtuber in vitro condition4th Iranian congress of Agronomy & Plant Breeding Sciences 1375 اصفهانتایید نهایی
3تعیین بهترین آتی بیوتیک و غلظت مناسب جهت کنترل آلودگی های باکتریایی در کشت بافت سیب زمینیپنجمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سخنرانی1377/06/09 اصفهانتایید نهایی
4Somatic embryogenesis in Black cumin (Bunium persicum) 6th Iranian congress of Agronomy & Plant Breeding Sciences 1379 کرجتایید نهایی
5اثر مواد تنظیم کننده رشد و نسبت های مختلف آمونیوم به نیترات در مراحل مختلف رشد رز هفت رنگ در شرایط In vitroدومین کنگره علوم باغبانی ایران - شهریور 1379 1379/06/29 کرجتایید نهایی
6جوانه زنی و تولید ریز غده زیره سیاه (Bunium persicum) در شرایط In vitroدومین کنگره علوم باغبانی ایران - شهریور ماه 1379 1379/06/29 کرجتایید نهایی
7جنین زایی بدنی در زیره سیاهششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران پوستر1379/06/13 دانشگاه مازندرانتایید نهایی
8بررسی امکان تولید ریز غده های زیره سیاه از طریق کشت بافتهمایش ملی گیاهان دارویی 1389 تایید نهایی
9بررسی امکان تولید کالوس در گیاه دارویی کلوس (Kelussia odoratissima) در شرایط درون شیشه ای 1389 تایید نهایی
10Application of in vitro culture for germination and tuberization of black zira (bunium persicum)International Conference Medicinal And Aromatic Plants In Generting Of New Values In 21st Century 1390 تایید نهایی
11In vitro callus induction and production of stigma-like structures of saffron (Crocus Sativus)4th International Saffron Symposium 1391/08/01 هند - کشمیرتایید نهایی
12In vitro callus induction and production of stigma like structures of saffron4th International Saffron Symposium 1391 تایید نهایی
13جداسازی و شناسایی ترکیب فلورسانس از کشت سوسپانسیون سلولی زیره سیاهسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی 1391 تایید نهایی
14بررسی اثر محرک ها بر رشد سلولی زیره سیاهسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی 1391 تایید نهایی
15بررسی اثر تنظیم کننده‌های رشد بر القای کالوس در زعفرانسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی 1391 تایید نهایی
16اثر تنظیم کننده‌های رشد بر القای کالوس در زرشک بیدانهسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی 1391 تایید نهایی
17بررسی هورمون های کینتین و بنزیل آدنین بر جنین زاییسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی 1391 تایید نهایی
18بررسی تأثیر عوامل مختلف بر القای کالوس و ایجاد کشت سلولی گیاه دارویی کرفس کوهیسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی 1391 تایید نهایی
19Invitro callus and production of stigmalike structures saffron (Crocus sativus L.)IV International saffron symposium "advances in saffron biology, technology and trade 1391 تایید نهایی
20بررسی فعالیت ضد میکروبی عصاره حاصل از بذر و کشت سوسپانسیون سلولی زیره سیاهبیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران 1392 تایید نهایی
21ارزیابی اثر ضد باکتریایی دو روش مختلف استخراج اسانس زیره سیاهبیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران 1392 تایید نهایی
22بررسی القای تولید کالوس ترد در زعفرانبیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران 1392 تایید نهایی
23شناسایی ترکیبات مؤثره حاصل از کشت تعلیقی با روش‌های اسپکتروفتومتری و HPLC در زعفراندومین همایش ملی آخرین دستاوردهای پژوهشی زعفران 1392 تایید نهایی
24تولید کالوس ترد و شکننده برای کشت سلولی در اثر تنظیم کننده‌های رشد بر زعفراناولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار 1392 تایید نهایی
25استقرار کشت سلولی و استخراج ترکیبات با TLC در زعفراناولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار 1392 تایید نهایی
26بررسی اثر سوکروز جدا اتوکلاو شده بر روی القای کالوس زعفراندومین همایش ملی آخرین دستاوردهای پژوهشی زعفران 1392 تایید نهایی
27فراوری و بسته بندی زعفرانهمایش منطقه‌ای زعفران 1393/02/04 تایید نهایی
28Optimization of medium for maximum production of biomass in cell suspension of saffronسومین کنگره ملی گیاهان دارویی 1393 تایید نهایی

پايان نامه ها
hide/show

کد پايان نامه عنوان پايان‌نامه نام دانشجو مقطع تحصيلي پايان نامه دانشگاه تاريخ دفاع سمت
76بررسی تولید Z-لگوستیگ با استفاده از روش کشت سلولی در کرفس کوهی (Kelussia Odaratissimia Mozaff)لیلا رازقیدکتری PhDدانشگاه فردوسی مشهد استاد راهنما
70بررسی ریز ازدیادی رز هفت رنگسیدحسین هاشمی مقدمکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات استاد مشاور
71بررسی اثر وزن پیاز روی عملکرد زعفران در اقلیم نیشابورامین رمضانیکارشناس ارشددانشگاه تربیت مدرس استاد مشاور

کتاب ها
hide/show

رديف عنوان کتاب نوع کتاب تاريخ انتشار
1کشت بافت درختان

اختراعات
hide/show

رديف عنوان اختراع شماره ثبت اختراع تاريخ ثبت اختراع
1تولید کروسین زعفران به روش کشت سلولی تعلیقی (Crocus sativus L.)894691395/05/12
2فرایند تولید انبوه ریز غده زیره سیاه ایرانی930051396/05/16

تدريس
hide/show

رديف عنوان درس تعداد واحد مقطع تدريس سال تحصيلي نيمسال تحصيلي

تدريس در دوره/کارگاه
hide/show

رديف عنوان کارگاه/ دوره محل برگزاري کارگاه تاريخ شروع تاريخ پايان
1کشت بافت گیاهیپژوهشکده خراسان1377/05/241377/05/29
2کشت بافت گیاهی 2مرکز خراسان1379/08/281379/09/03
3کشت بافت گیاهی 3
4کشت بافت گیاهی 4

سوابق موفقيت هاي پژوهشي
hide/show

عنوان موفقيت تاريخ موفقيت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضيحات موفقيت پژوهشي

سوابق تحقيقاتي
hide/show

عنوان نوع اثر پژوهشگر تعداد صفحه محل نشر نوع اثر وابستگي موسسه سمت محل ارائه

تخصص/مهارت
hide/show

عنوان تخصص/ مهارت ميزان تخصص/ مهارت زمينه تخصص/ مهارت آخرين زمان استفاده از تخصص/مهارت تعداد سالهاي تجربه توضيحات

آشنايي با زبان هاي خارجي
hide/show

عنوان زبان خارجي خواندن نوشتن درک مطلب مکالمه مدرک اخذ شده تاريخ اخذ مدرک مؤسسه صادرکننده مدرک توضيحات

دوره هاي آموزشي ديده شده
hide/show

عنوان دوره مدت دوره (ساعت) مدرک پايان دوره تاريخ شروع دوره تاريخ پايان دوره کشور محل برگزاري مؤسسه برگزار کننده مدرک تحصيلي در زمان گذراندن دوره آموزشي توضيحات

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه